Method: edits.images.list

Tüm resimleri listeler. Yanıt boş olabilir.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

language

string

Dil yerelleştirme kodu (BCP-47 dil etiketi; örneğin, Avusturya Almancası için "de-AT"). Belirtilen dil için bir mağaza girişi olmalıdır.

imageType

enum (AppImageType)

Resmin Türü. Resim olmadığını belirten bir resim türü sağlandığında boş bir yanıt döndürülür.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Tüm resimlerin listelendiği yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "images": [
    {
      object (Image)
    }
  ]
}
Alanlar
images[]

object (Image)

Listelenen tüm Görseller.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher