REST Resource: edits.images

Kaynak: Resim

Yüklenen bir resim. GörsellerService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "url": string,
  "sha1": string,
  "sha256": string
}
Alanlar
id

string

Bu resmi temsil eden benzersiz kimlik.

url

string

Resmin önizlemesini sunacak URL.

sha1

string

Resmin sha1 karması.

sha256

string

Resmin sha256 karması.

Yöntemler

delete

Resmi (kimlik ile belirtilir) düzenlemeden siler.

deleteall

Belirtilen dil ve resim türü için tüm resimleri siler.

list

Tüm resimleri listeler.

upload

Belirtilen dil ve resim türünün bir resmini yükler ve düzenlemeye eklenir.