Method: edits.tracks.list

Tüm parçaları listeler.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Tüm kanalları listeleyen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "kind": string,
 "tracks": [
  {
   object (Track)
  }
 ]
}
Alanlar
kind

string

Bu yanıtın türü ("androidpublisher#tracksListResponse").

tracks[]

object (Track)

Tüm parçalar (sürüm içermeyen parçalar dahil)

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher