Method: edits.tracks.update

Bir parçayı günceller.

HTTP isteği

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

track

string

Parçanın tanımlayıcısı.

Kanal adıyla ilgili daha fazla bilgi

İstek içeriği

İstek metni, Track öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Track öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher