Method: externaltransactions.createexternaltransaction

Yeni bir harici işlem oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{parent=applications/*}/externalTransactions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu harici işlemin oluşturulacağı üst kaynak. Biçim: apps/{packageName}

Sorgu parametreleri

Parametreler
externalTransactionId

string

Zorunlu. Harici işlem için kullanılacak kimlik. Uygulamaya ilişkin diğer tüm işlemlerde benzersiz olmalıdır. Bu değer 1 ila 63 karakter, geçerli karakterler ise /a-zA-Z0-9_-/ olmalıdır. Bu alanı, e-postalar gibi Kimlik Bilgileri (PII) depolamak için kullanmayın. Bu alanda kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) depolanmaya çalışılması, isteklerin engellenmesine neden olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, ExternalTransaction öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan ExternalTransaction örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher