Method: externaltransactions.getexternaltransaction

Mevcut bir harici işlemi alır.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{name=applications/*/externalTransactions/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak harici işlemin adı. Biçim: apps/{packageName}/externalTransaction/{externalTransaction}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ExternalTransaction öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher