Method: generatedapks.download

Bir uygulama paketinden oluşturulmuş tek bir imzalı APK indirir.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/generatedApks/{versionCode}/downloads/{downloadId}:download

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

versionCode

integer

Uygulama paketinin sürüm kodu.

downloadId

string

generateapks.download kimliği, indirilecek APK'yı benzersiz şekilde tanımlayan bir kimliktir. generatedapks.list yönteminin yanıtından elde edilebilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher