Method: grants.create

Belirtilen paket için bir kullanıcıya erişim izni verin.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{parent=developers/*/users/*}/grants

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. İzne ihtiyacı olan kullanıcı. Biçim: developers/{developer}/users/{user}

İstek içeriği

İstek metni, Grant öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Grant örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher