Method: inappproducts.batchGet

Birden çok uygulama içi ürünü okur (bu ürünler yönetilen ürünler veya abonelikler olabilir).

Bu yöntem, abonelikleri almak için kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts:batchGet

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
sku[]

string

Uygulama içi ürünlerin benzersiz tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

subscription.batchGet uç noktası için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "inappproduct": [
    {
      object (InAppProduct)
    }
  ]
}
Alanlar
inappproduct[]

object (InAppProduct)

İstekle aynı sırada olan, istenen uygulama içi ürünlerin listesi.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher