Method: inappproducts.get

Yönetilen ürün veya abonelik olabilecek bir uygulama içi ürün alır.

Abonelikleri almak için artık bu yöntem kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

sku

string

Uygulama içi ürünün benzersiz tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, InAppProduct öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher