Method: inappproducts.insert

Uygulama içi ürün oluşturur (yönetilen ürün veya abonelik).

Bu yöntem artık abonelik oluşturmak için kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
autoConvertMissingPrices

boolean

Doğru değerine ayarlanırsa üst uygulama tarafından hedeflenen ve bu uygulama içi ürün için fiyatı belirtilmemiş tüm bölgelerin fiyatları, varsayılan fiyata göre otomatik olarak hedef para birimine dönüştürülür. Varsayılan olarak "false" (yanlış) değerine ayarlanır.

İstek içeriği

İstek metni, InAppProduct öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan InAppProduct örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher