Method: inappproducts.update

Uygulama içi bir ürünü (yönetilen ürün veya abonelik) günceller.

Bu yöntem artık abonelikleri güncellemek için kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

sku

string

Uygulama içi ürünün benzersiz tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
autoConvertMissingPrices

boolean

Doğru değerine ayarlanırsa üst uygulama tarafından hedeflenen ve bu uygulama içi ürün için fiyatı belirtilmemiş tüm bölgelerin fiyatları, varsayılan fiyata göre otomatik olarak hedef para birimine dönüştürülür. Varsayılan olarak "false" (yanlış) değerine ayarlanır.

allowMissing

boolean

Politika, Doğru değerine ayarlanırsa ve belirtilen paket adı ve SKU'ya sahip uygulama içi ürün mevcut değilse uygulama içi ürün oluşturulur.

latencyTolerance

enum (ProductUpdateLatencyTolerance)

İsteğe bağlı. Bu ürün güncellemesinin yayılması için gecikme toleransı. Varsayılan olarak gecikmeye duyarlıdır.

İstek içeriği

İstek metni, InAppProduct öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, InAppProduct öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher