Method: internalappsharingartifacts.uploadapk

Dahili uygulama paylaşımına bir APK yükler. Google API istemci kitaplıklarını kullanıyorsanız lütfen bu uç noktayı çağırmadan önce http isteğinin zaman aşımını artırın (2 dakikalık zaman aşımı önerilir).

Java'da bir örnek için Zaman Aşımları ve Hatalar bölümüne bakın.

HTTP isteği

  • Medya yükleme istekleri için yükleme URI'si:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/upload/androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/apk
  • Yalnızca meta veri istekleri için meta veri URI'si:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/apk

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

İstek içeriği

İstek metni, Media öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, InternalAppSharingArtifact öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher