Method: monetization.subscriptions.basePlans.offers.delete

Abonelik teklifini siler. Yalnızca taslak teklifler için yapılabilir. Bu işlem geri alınamaz.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Silinecek teklifin üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Silme fırsatının üst aboneliği (kimliği).

basePlanId

string

Zorunlu. Silinecek teklifin üst temel planı (ID).

offerId

string

Zorunlu. Silinecek teklifin benzersiz teklif kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher