Method: monetization.subscriptions.basePlans.offers.get

Tek bir teklifi okuduğunda

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Alınacak teklifin üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Alma fırsatının üst aboneliği (kimliği).

basePlanId

string

Zorunlu. Alınacak teklifin üst temel planı (ID).

offerId

string

Zorunlu. Alınacak teklifin benzersiz teklif kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SubscriptionOffer öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher