Method: monetization.subscriptions.basePlans.delete

Temel planı siler. Yalnızca taslak temel planlar için yapılabilir. Bu işlem geri alınamaz.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Silinecek temel planın üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Silinecek temel planın üst aboneliği (ID).

basePlanId

string

Zorunlu. Silinecek temel planın benzersiz teklif kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher