Method: monetization.subscriptions.archive

Kullanımdan kaldırıldı: Abonelik arşivleme desteklenmiyor.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}:archive

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Silinecek abonelik uygulamasının üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Silinecek aboneliğin benzersiz ürün kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Subscription öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher