Method: monetization.subscriptions.batchGet

Bir veya daha fazla aboneliği okur.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions:batchGet

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Aboneliklerinin alınacağı üst uygulama (paket adı). Tüm isteklerdekiPackageName alanına eşit olmalıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
productIds[]

string

Zorunlu. Alınacak en fazla 100 abonelik ürün kimliğinin listesi. Tüm kimlikler farklı olmalıdır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

subscription.batchGet uç noktası için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "subscriptions": [
    {
      object (Subscription)
    }
  ]
}
Alanlar
subscriptions[]

object (Subscription)

İstekle aynı sırada olan, istenen aboneliklerin listesi.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher