Method: monetization.subscriptions.create

Yeni bir abonelik oluşturur. Yeni eklenen temel planlar, etkinleştirilene kadar taslak durumunda kalır.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Aboneliğinin oluşturulması gereken üst uygulama (paket adı). Subscription kaynağındakiPackageName alanına eşit olmalıdır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
productId

string

Zorunlu. Abonelik için kullanılacak kimlik. Bu biçimle ilgili koşullar için Abonelik kaynağındaki productId alanının belgelerine bakın.

regionsVersion

object (RegionsVersion)

Zorunlu. Abonelik için kullanılan kullanılabilir bölgelerin sürümü.

İstek içeriği

İstek metni, Subscription öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Subscription örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher