Method: monetization.subscriptions.delete

Bir aboneliği siler. Aboneliklerin silinebilmesi için temel planın hiç yayınlanmamış olması gerekir.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Silinecek abonelik uygulamasının üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Silinecek aboneliğin benzersiz ürün kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher