Method: monetization.subscriptions.get

Tek bir aboneliği okur.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Alınacak aboneliğin üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Alınacak aboneliğin benzersiz ürün kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Subscription öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher