Method: orders.refund

Kullanıcının abonelik veya uygulama içi satın alma siparişi için geri ödeme yapar. 3 yıldan eski siparişler için geri ödeme yapılamaz.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/orders/{orderId}:refund

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin veya uygulama içi öğenin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, "com.bir.thing").

orderId

string

Abonelik veya uygulama içi sipariş satın alındığında kullanıcıya sağlanan sipariş kimliği.

Sorgu parametreleri

Parametreler
revoke

boolean

Satın alınan öğenin iptal edilip edilmeyeceğini belirler. Politika, Doğru değerine ayarlanırsa aboneliğe veya uygulama içi öğeye erişim hemen sonlandırılır. Öğe yinelenen bir abonelikse gelecekteki tüm ödemeler de feshedilir. Tüketilen uygulama içi öğelerin, geliştiricinin uygulaması tarafından işlenmesi gerekir. (isteğe bağlı).

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher