Method: purchases.products.acknowledge

Uygulama içi öğe satın alımını onaylar.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:acknowledge

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulama içi ürünün satıldığı uygulamanın paket adı (örneğin, "com.bir.bir şey").

productId

string

Uygulama içi ürün SKU'su (örneğin, "com.some.thing.inapp1").

token

string

Uygulama içi ürün satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "developerPayload": string
}
Alanlar
developerPayload

string

Satın almaya eklenecek yük.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher