Method: purchases.products.consume

Satın alma işlemini uygulama içi bir öğe için gerçekleştirir.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:consume

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulama içi ürünün satıldığı uygulamanın paket adı (örneğin, "com.bir.bir şey").

productId

string

Uygulama içi ürün SKU'su (örneğin, "com.some.thing.inapp1").

token

string

Uygulama içi ürün satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher