Method: purchases.products.get

Bir uygulama içi öğenin satın alma ve tüketim durumunu kontrol eder.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulama içi ürünün satıldığı uygulamanın paket adı (örneğin, "com.bir.bir şey").

productId

string

Uygulama içi ürün SKU'su (örneğin, "com.some.thing.inapp1").

token

string

Uygulama içi ürün satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ProductPurchase öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher