Method: purchases.subscriptions.acknowledge

Abonelik satın alma işlemini onaylar.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:acknowledge

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.bir.ney').

subscriptionId

string

Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'month001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "developerPayload": string
}
Alanlar
developerPayload

string

Satın almaya eklenecek yük.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher