Method: purchases.subscriptions.acknowledge

Abonelik satın alma işlemini onaylar.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:acknowledge

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.herhangi.bir').

subscriptionId

string

Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'aylık001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek metni

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "developerPayload": string
}
Alanlar
developerPayload

string

Satın alma işlemine eklenecek yük.

Yanıt metni

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher