Method: purchases.subscriptions.get

Bir kullanıcının abonelik satın alma işleminin geçerli olup olmadığını kontrol eder ve abonelik süresinin bitiş tarihini döndürür.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.bir.ney').

subscriptionId

string

Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'month001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SubscriptionPurchase öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher