Method: purchases.subscriptions.refund

Kullanıcının satın alma işlemi için geri ödeme yapar ancak abonelik, geçerlilik bitiş tarihine kadar geçerli kalır ve abonelik yinelenmeye devam eder.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:refund

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.bir.ney').

subscriptionId

string

"Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, ' monthly001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher