Method: systemapks.variants.create

Önceden yüklenmiş bir Android App Bundle'dan sistem resmine dahil edilmeye uygun bir APK oluşturur.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

versionCode

string (int64 format)

App Bundle'ın sürüm kodu.

İstek içeriği

İstek metni, Variant öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Variant örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher