Method: systemapks.variants.download

Sistem görüntüsüne eklenmeye uygun olan, önceden oluşturulmuş bir sistem APK'sını indirir.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants/{variantId}:download

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

versionCode

string (int64 format)

App Bundle'ın sürüm kodu.

variantId

integer (uint32 format)

Önceden oluşturulmuş sistem APK varyantının kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher