Method: systemapks.variants.get

Önceden oluşturulmuş bir sistem APK varyantını döndürür.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants/{variantId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

versionCode

string (int64 format)

App Bundle'ın sürüm kodu.

variantId

integer (uint32 format)

Önceden oluşturulmuş sistem APK varyantının kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Variant öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher