Method: systemapks.variants.list

Önceden oluşturulan sistem APK varyantlarının listesini döndürür.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

versionCode

string (int64 format)

App Bundle'ın sürüm kodu.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Önceden oluşturulan sistem APK varyantlarını listelemeye verilen yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "variants": [
    {
      object (Variant)
    }
  ]
}
Alanlar
variants[]

object (Variant)

Tüm sistem APK varyantları oluşturuldu.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher