Method: users.create

Belirtilen geliştirici hesabına bir kullanıcıya erişim izni verin.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{parent=developers/*}/users

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Kullanıcının ekleneceği geliştirici hesabı. Biçim: developers/{developer}

İstek içeriği

İstek metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan User örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher