Method: users.delete

Kullanıcının belirtilen geliştirici hesabına tüm erişimini kaldırır.

HTTP isteği

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{name=developers/*/users/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek kullanıcının adı. Biçim: developers/{developer}/users/{email}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher