Method: users.patch

Kullanıcının geliştirici hesabına erişimini günceller.

HTTP isteği

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{user.name=developers/*/users/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
user.name

string

Zorunlu. Bu kullanıcının "developers/{developer}/users/{email}" kalıbına göre kaynak adı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

İsteğe bağlı. Güncellenecek alanların listesi.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher