การเปิดใช้การให้สิทธิ์สคริปต์และการเข้าถึง

Apps Script API ต้องการการให้สิทธิ์ประเภทต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ

  • ใช้ Apps Script API ในแอป
  • อนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นๆ จัดการข้อมูลโครงการสคริปต์หรือการทําให้ใช้งานได้ของคุณ

หากจําเป็นต้องใช้ Apps Script API ในแอปพลิเคชัน คุณต้องเปิดใช้ API ในโปรเจ็กต์ Cloud Platform (GCP) ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth เพื่อให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันให้สิทธิ์ได้

หากต้องการให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจัดการเนื้อหาหรือการทําให้ใช้งานได้ของโปรเจ็กต์สคริปต์ คุณต้องให้สิทธิ์เข้าถึงสําหรับโปรเจ็กต์สคริปต์

การใช้ Apps Script API ในแอป

หากต้องการใช้ Apps Script API ภายในแอป คุณต้องเปิดใช้ Apps Script API ในโปรเจ็กต์ GCP ของแอปพลิเคชัน หลังจากเปิดใช้ Apps Script API แล้ว คุณจะสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth และดาวน์โหลดรหัสไคลเอ็นต์และข้อมูลลับเพื่อรวมไว้ในแอปพลิเคชันได้ นอกจากนี้คุณยังตรวจสอบการใช้งาน API ได้ในคอนโซล Google Cloud Platform

คุณสามารถใช้วิซาร์ดนี้เพื่อสร้างหรือเลือกโปรเจ็กต์ GCP ในคอนโซล API และเปิดใช้ API โดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหน้าจัดการทรัพยากรของคอนโซล เลือกโปรเจ็กต์ แล้วค้นหาและเพิ่ม Apps Script API ด้วยตนเองโดยใช้แดชบอร์ด API & Services ของโปรเจ็กต์ เมื่อเปิดใช้ API แล้ว คุณจะสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth, รหัสไคลเอ็นต์ และรหัสลับไคลเอ็นต์สําหรับแอปพลิเคชันได้ในแผง API และ API; บริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คู่มือเริ่มใช้งาน Apps Script API ฉบับย่อ จะอธิบายขั้นตอนการเปิดใช้ API ทั้งหมดแบบทีละขั้นตอนและการตั้งค่าการให้สิทธิ์สําหรับแอปพลิเคชัน

ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันบุคคลที่สามเข้าถึงโปรเจ็กต์สคริปต์

Apps Script API จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันสร้างและแก้ไขสคริปต์ รวมถึงการทําให้ใช้งานได้ของสคริปต์ได้ การดําเนินการนี้อาจทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีหากคุณให้สิทธิ์แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่เป็นอันตรายซึ่งจะสร้างสคริปต์ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติม หรือแก้ไขลักษณะการทํางานของสคริปต์ที่มีอยู่แล้ว

เพื่อลดความเสี่ยงนี้ Apps Script API จะเข้าถึงโปรเจ็กต์สคริปต์ของคุณไม่ได้โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องให้สิทธิ์เข้าถึง API อย่างชัดเจนก่อนใช้แอปพลิเคชันที่สร้างหรือแก้ไขสคริปต์หรือการทําให้ใช้งานได้ เมื่อให้สิทธิ์ API ในการเข้าถึงสคริปต์แล้ว แอปพลิเคชันที่คุณให้สิทธิ์จะใช้ API เพื่อจัดการโปรเจ็กต์สคริปต์ได้

ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นหากคุณพยายามเรียกใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบโดยที่ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึง API ก่อน ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณให้สิทธิ์แอปพลิเคชัน

คุณให้สิทธิ์เข้าถึง Apps Script API สําหรับโปรเจ็กต์สคริปต์ได้โดยใช้หน้าแดชบอร์ดของ Apps Script นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้หน้าแดชบอร์ดเพื่อเพิกถอนการเข้าถึงนี้ได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณให้สิทธิ์การเข้าถึง API จะเป็นการเปิดใช้สําหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันแต่ละรายการยังคงต้องได้รับอนุญาต

ก่อนที่จะให้สิทธิ์เข้าถึง โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงในการอนุญาตให้แอปพลิเคชันแก้ไขสคริปต์ อย่าให้สิทธิ์แอปพลิเคชันที่คุณสงสัยว่าเป็นอันตราย