Google Chat kullanıcısı olarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme

Bu kılavuzda, Chat API'ye erişmek için OAuth 2.0'ın kullanıcıların Google kimlik bilgileriyle nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Kullanıcı kimlik bilgileriyle kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapmak, Chat uygulamalarının kullanıcı verilerine erişmesine ve kimliği doğrulanan kullanıcı adına işlem gerçekleştirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulaması kullanıcı adına yapıldığında uygulama o kullanıcıyla aynı izinlere sahip olur ve sanki o kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş gibi işlemler gerçekleştirebilir.

Kullanıcı kimlik bilgileriyle bir API çağrısının kimliğini doğrulayıp yetkilendirdikten sonra Chat uygulamaları şunları yapabilir:

Bir uygulama, kullanıcı kimlik doğrulaması içeren bir işlem (ör. alan oluşturma) gerçekleştirdiğinde Google Chat, kullanıcılara işlemi yetkilendiren kullanıcı için işlemi gerçekleştiren uygulamanın adını bildiren bir ilişkilendirme mesajı gösterir.

Google Chat uygulaması kullanıcı için alan oluşturur.
Şekil 1. Bir Chat uygulaması kullanıcı adına alan oluşturduğunda Google Chat'in gösterdiği ilişkilendirme mesajı.

Chat uygulamalarının ne zaman kimlik doğrulama gerektirdiği ve ne tür kimlik doğrulama gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Chat API kimlik doğrulama ve yetkilendirmeye genel bakış sayfasındaki Gerekli kimlik doğrulama türleri başlıklı makaleyi inceleyin.

Alan yöneticisiyseniz her kullanıcının izin vermesini gerektirmeden bir uygulamanın hizmet hesabına, kullanıcılarınızın verilerine erişme yetkisi vermek için alan genelinde yetki verebilirsiniz. Alan genelinde yetkiyi yapılandırdıktan sonra hizmet hesabı, bir kullanıcı hesabının kimliğine bürünebilir. Kimlik doğrulama için bir hizmet hesabı kullanılmasına rağmen, alan genelinde yetki, bir kullanıcının kimliğine bürünür ve bu nedenle kullanıcı kimlik doğrulaması olarak kabul edilir. Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiren tüm işlevler için alan genelinde yetkiyi kullanabilirsiniz.

Ön koşullar

Bu kılavuzdaki örneği çalıştırmak için aşağıdaki ön koşullara ihtiyacınız vardır:

Ayrıca, dile özgü aşağıdaki ön koşullara ihtiyacınız vardır:

Java

 • JDK 1,7 veya üzeri
 • Maven paket yönetimi aracı
 • Başlatılmış bir Maven projesi. Yeni bir projeyi başlatmak için komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  mvn archetype:generate -DgroupId=com.google.chat.app.authsample -DartifactId=auth-sample-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false
  

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetimi aracı

Node.js

 • Node.js
 • npm paket yönetimi aracı
 • Başlatılmış bir Node.js projesi. Yeni bir projeyi başlatmak için yeni bir klasör oluşturup bu klasöre geçin ve komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  npm init
  

Apps Komut Dosyası

1. Adım: OAuth izin ekranını yapılandırın, kapsamları belirtin ve uygulamanızı kaydedin

Yetkilendirme için OAuth 2.0'ı kullandığınızda Google, kullanıcıya projenizin, politikalarının ve istenen yetkilendirme kapsamlarının özetini içeren bir izin ekranı gösterir. Uygulamanızın OAuth izin ekranını yapılandırmak Google'ın kullanıcılara ve uygulama incelemecilere ne göstereceğini tanımlar ve uygulamanızı daha sonra yayınlayabilmeniz için kaydeder.

OAuth 2.0 kullanan tüm uygulamalar için izin ekranı yapılandırması gerekir ancak yalnızca Google Workspace kuruluşunuzun dışındaki kişiler tarafından kullanılan uygulamaların kapsamlarını listelemeniz gerekir.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > OAuth izin ekranı'na gidin.

  OAuth izin ekranına gidin

 2. Uygulamanızın kullanıcı türünü seçin, ardından Oluştur'u tıklayın.

 3. Uygulama kayıt formunu doldurup Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.

 4. Kapsam Ekle veya Kaldır'ı tıklayın. Uygulamanızın gerektirdiği yetkilendirme kapsamlarını ekleyip doğrulayın, Güncelle'yi, ardından Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.

 5. Uygulama kaydı özetinizi inceleyin. Değişiklik yapmak için Düzenle'yi veya Kontrol Paneline Dön'ü tıklayın.

2. Adım: Google Cloud Console'da OAuth istemci kimliği kimlik bilgilerini oluşturun

Son kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapmak ve uygulamanızda kullanıcı verilerine erişmek için bir veya daha fazla OAuth 2.0 İstemci Kimliği oluşturmanız gerekir. İstemci kimliği, tek bir uygulamayı Google'ın OAuth sunucularına tanımlamak için kullanılır. Uygulamanız Android, iOS ve Web gibi birden fazla platformda çalışıyorsa her platform için ayrı bir istemci kimliği oluşturmanız gerekir.

OAuth istemci kimliği kimlik bilgileri oluştur

OAuth istemci kimliği oluşturmayla ilgili özel talimatlar için uygulama türünüzü seçin:

Web uygulaması

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Web uygulaması'nı tıklayın.
 4. Ad alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. Uygulamanızla ilgili yetkili URI'lar ekleyin:
  • İstemci tarafı uygulamalar (JavaScript): Yetkilendirilmiş JavaScript kaynakları altında URI ekle'yi tıklayın. Ardından, tarayıcı istekleri için kullanılacak bir URI girin. Bu, uygulamanızın OAuth 2.0 sunucusuna API isteği gönderebileceği alan adlarını tanımlar.
  • Sunucu tarafı uygulamalar (Java, Python ve diğerleri): Yetkilendirilmiş yönlendirme URI'leri bölümünde URI ekle'yi tıklayın. Ardından OAuth 2.0 sunucusunun yanıt gönderebileceği bir uç nokta URI'sı girin.
 6. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.

  İstemci kimliğini not edin. İstemci gizli anahtarları Web uygulamaları için kullanılmaz.

 7. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi, OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında görünür.

Android

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Android'i tıklayın.
 4. "Ad" alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. "Paket adı" alanına AndroidManifest.xml dosyanızdaki paket adını girin.
 6. "SHA-1 sertifika parmak izi" alanına, oluşturulan SHA-1 sertifikası parmak izinizi girin.
 7. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni istemci kimliğinizi gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 8. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi "OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri" altında görünür.

iOS

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > iOS'u tıklayın.
 4. "Ad" alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. "Paket kimliği" alanına paket tanımlayıcısını uygulamanın Info.plist dosyasında listelendiği şekilde girin.
 6. İsteğe bağlı: Uygulamanız Apple App Store'da görünüyorsa App Store kimliğini girin.
 7. İsteğe bağlı: "Ekip Kimliği" alanına Apple tarafından oluşturulan ve ekibinize atanan 10 karakterli benzersiz dizeyi girin.
 8. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 9. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi "OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri" altında görünür.

Chrome uygulaması

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Chrome uygulaması'nı tıklayın.
 4. "Ad" alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. "Uygulama Kimliği" alanına uygulamanızın 32 karakterli benzersiz kimlik dizesini girin. Bu kimlik değerini, uygulamanızın Chrome Web Mağazası URL'sinde ve Chrome Web Mağazası Geliştirici Kontrol Paneli'nde bulabilirsiniz.
 6. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 7. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi "OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri" altında görünür.

Masaüstü uygulaması

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Masaüstü uygulaması'nı tıklayın.
 4. Ad alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 6. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi, OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında görüntülenir.

TV'ler ve Sınırlı Giriş cihazları

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > TV'ler ve Sınırlı Giriş cihazları'nı tıklayın.
 4. "Ad" alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 6. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi "OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri" altında görünür.

Evrensel Windows Platformu (UWP)

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. Kimlik Bilgileri Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Evrensel Windows Platformu (UWP) seçeneğini tıklayın.
 4. "Ad" alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud Console'da gösterilir.
 5. "Mağaza kimliği" alanına uygulamanızın 12 karakterli benzersiz Microsoft Store kimliği değerini girin. Bu kimliği, uygulamanızın Microsoft Store URL'sinde ve İş Ortağı Merkezi'nde bulabilirsiniz.
 6. Create'i (Oluştur) tıklayın. Yeni İstemci Kimliğinizi ve İstemci gizli anahtarınızı gösteren OAuth istemcisi oluşturma ekranı görünür.
 7. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi "OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri" altında görünür.

İstemci gizli anahtarı JSON dosyasını indir

İstemci gizli anahtarı dosyası, Chat uygulamanızın kimlik bilgilerini sağlarken başvurabileceği OAuth istemci kimliği kimlik bilgilerinin JSON gösterimidir.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik Bilgileri'ne git

 2. OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında, oluşturduğunuz istemci kimliğini tıklayın.

 3. Download JSON (JSON'ı indir) seçeneğini tıklayın.

 4. Dosyayı client_secrets.json olarak kaydedin.

3. Adım: Google istemci kitaplığını ve diğer bağımlılıkları yükleyin

Proje için gereken Google istemci kitaplığını ve diğer bağımlılıkları yükleyin.

Java

Maven projenize Google istemci kitaplıklarını ve gerekli diğer bağımlılıkları eklemek için projenizin dizininde pom.xml dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki bağımlılıkları ekleyin:

<dependencies>
 <!-- ... existing dependencies ... -->
 <dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-chat</artifactId>
  <version>v1-rev20230905-2.0.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.auth</groupId>
  <artifactId>google-auth-library-oauth2-http</artifactId>
  <version>1.19.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
  <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
  <version>1.34.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>com.google.code.gson</groupId>
   <artifactId>gson</artifactId>
   <version>2.10.1</version>
 </dependency>
</dependencies>

Python

Python için Google istemci kitaplıklarını henüz yüklemediyseniz komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib oauth2client

Node.js

Node.js projenize Google istemci kitaplıklarını ve gerekli diğer bağımlılıkları eklemek için projenizin dizinine geçin ve komut satırı arayüzünüzde aşağıdaki komutu çalıştırın:

npm install "@googleapis/chat" open server-destroy

Apps Komut Dosyası

Bu örneği Apps Komut Dosyası'nda çalıştırmak için ek kitaplıklar gerekmez.

İstemci kitaplıklarımız tarafından desteklenen herhangi bir dili kullanabilirsiniz.

4. Adım: Chat API'yi çağıran bir komut dosyası yazın

OAuth yetkilendirmesi ile bir API'yi çağırmak birden fazla adımdan oluşan bir işlemdir. Web veya masaüstü uygulamalarında işlem genellikle şu şekildedir:

 1. Uygulama, kullanıcıyı yetkilendirme kapsamlarıyla belirtilen kullanıcı verilerine erişim isteyen bir yetkilendirme sayfasına yönlendirir. Uygulama kendini istemci kimliği kimlik bilgileriyle tanımlar.
 2. Kullanıcı, uygulamanın istediği izinleri inceleyip isteği onaylar.
 3. Google'ın kimlik doğrulama sunucusu, tarayıcıyı bir yetkilendirme koduyla birlikte uygulamanın HTTP uç noktasına yönlendirir.
 4. Uygulama, yetkilendirme kodunu bir erişim jetonuyla değiştirmek için Google'ın yetkilendirme sunucusuna başka bir istek gönderir.
 5. Uygulama, kullanıcı adına API'yi çağırmak için erişim jetonunu kullanır.

OAuth yetkilendirme süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google API'leri Kılavuzuna Erişmek için OAuth 2.0'ı Kullanma bölümüne bakın.

Java, Python ve Node.js'de bulunan aşağıdaki kod örnekleri, OAuth yetkilendirme akışını yürütmek için bir istemci kitaplığı kullanır. Yetkilendirme kodunu yetkilendirme sunucusundan geri almak için yerel bir HTTP sunucusu açar ve kodu, daha sonra bir erişim jetonuyla değiştirir. Apps Komut Dosyası kod örneğinde, bu yetkilendirme akışı zaten Apps Komut Dosyası tarafından işlenmektedir. Yani uygulama, kullanıcı erişim jetonunu almak için ScriptApp.getOAuthToken()'i kullanabilir.

Kimlik doğrulama akışını tamamladıktan sonra komut dosyası, kullanıcının erişim jetonunu kullanarak Chat API ile kimlik doğrular ve bir alan oluşturur.

Java

 1. Projenizin dizininde src/main/java/com/google/chat/app/authsample/App.java dosyasını açın.
 2. App.java içeriğini şu kodla değiştirin:

  package com.google.chat.app.authsample;
  
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.HttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.chat.v1.HangoutsChat;
  import com.google.api.services.chat.v1.model.Space;
  
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Collections;
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  public class App {
    // Application OAuth credentials.
    private static final String KEYS_RESOURCE_URI = "/client_secrets.json";
  
    // Define your app's authorization scopes.
    private static final Collection<String> SCOPES =
      Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create");
  
    // Directory to store user credentials.
    private static final java.io.File DATA_STORE_DIR =
      new java.io.File(System.getProperty("user.home"), ".store/auth-sample-app");
  
    // Global instance of the JSON factory.
    private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
  
    // Global instance of the HTTP transport.
    private static HttpTransport httpTransport;
  
    // Global instance of the DataStoreFactory. The best practice is to make it a single
    // globally shared instance across your application.
    private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;
  
    public static void main( String[] args ) {
      try {
        // Run app.
        httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
        dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
        Credential userCredential = authorize();
        Space response = App.createChatSpace(userCredential);
        // Print details about the created space.
        System.out.println(response);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  
    /**
     * Authorizes the installed application to access user's protected data.
     */
    private static Credential authorize() throws Exception {
      // Load client secrets.
      GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
        new InputStreamReader(App.class.getResourceAsStream("/client_secrets.json")));
      // Set up authorization code flow.
      GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
        .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
        .build();
      // Authorize.
      return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
    }
  
    /**
     * Creates a Chat space.
     */
    private static Space createChatSpace(Credential userCredential) throws Exception {
      // Build the Chat API client and authenticate with the user account.
      HangoutsChat chatService = new HangoutsChat.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, userCredential)
        .setApplicationName("auth-sample-app")
        .build();
  
      // Create a Chat space.
      Space space = new Space()
        // To create a named space, set spaceType to SPACE.
        .setSpaceType("SPACE")
        // The user-visible name of the space.
        .setDisplayName("API-made");
      return chatService.spaces().create(space).execute();
    }
  }
  
 3. Projenizin dizininde resources adlı yeni bir alt dizin oluşturun.

 4. client_secrets.json dosyasını resources alt dizinine kopyalayın.

 5. Maven'i istemci gizli anahtarı dosyasını proje paketine dahil edecek şekilde yapılandırmak için projenizin dizininde pom.xml dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki yapılandırmayı <build> bölümüne ekleyin:

  <build>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <resources>
    <resource>
     <directory>resources</directory>
    </resource>
   </resources>
  </build>
  
 6. Maven'i proje paketine bağımlılıkları dahil edecek ve uygulamanızın ana sınıfını yürütecek şekilde yapılandırmak için projenizin dizininde pom.xml dosyasını düzenleyin ve aşağıdaki yapılandırmayı <plugins> bölümüne ekleyin:

  <plugins>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <archive>
      <manifest>
       <mainClass>com.google.chat.app.authsample.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <descriptorRefs>
      <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
     </descriptorRefs>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
  

Python

 1. Aşağıdaki kodu, client_secrets.json bulunan aynı dizinde chat_space_create_named.py adlı bir dosyaya kaydedin:

  from __future__ import print_function
  
  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"]
  
  def main():
   '''
   Authenticates with Chat API via user credentials,
   then creates a Chat space.
   '''
  
   flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
            'client_secrets.json', SCOPES)
   creds = flow.run_local_server()
  
   # Build a service endpoint for Chat API.
   service = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
   # Use the service endpoint to call Chat API.
   result = service.spaces().create(
  
    # Details about the space to create.
    body = {
  
     # To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     # The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   ).execute()
  
   # Prints details about the created space.
   print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
   main()
  

Node.js

 1. Aşağıdaki kodu, Node.js projesini ve client_secrets.json dosyasını barındıran aynı dizinde, chat_space_create_named.js adlı bir dosyaya kaydedin:

  const fs = require('fs');
  const path = require('path');
  const http = require('http');
  const url = require('url');
  const destroyer = require('server-destroy');
  
  const chat = require('@googleapis/chat');
  
  // Application OAuth credentials.
  const keys = require('./client_secrets.json').installed;
  
  // Define your app's authorization scopes.
  // When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  const scopes = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"];
  
  // Create a new OAuth2 client with the configured keys.
  const oauth2Client = new chat.auth.OAuth2(
   keys.client_id,
   keys.client_secret,
   'http://localhost:3000'
  );
  
  /**
   * Opens an HTTP server to accept the OAuth callback.
   * In this simple example, the only request to our webserver is to /?code=<code>.
   */
  async function authenticate(scopes) {
   const opn = (await import('open')).default;
  
   return new Promise((resolve, reject) => {
    // Generate the URL for authorization.
    const authorizeUrl = oauth2Client.generateAuthUrl({
     access_type: 'offline',
     scope: scopes.join(' '),
    });
    // Start the HTTP server to listen for the callback.
    const server = http
     .createServer(async (req, res) => {
      try {
       const qs = new url.URL(req.url, 'http://localhost:3000').searchParams;
       res.end('Authentication successful! Please return to the console.');
       server.destroy();
       const { tokens } = await oauth2Client.getToken(qs.get('code'));
       oauth2Client.credentials = tokens;
       resolve(oauth2Client);
      } catch (e) {
       reject(e);
      }
     })
     .listen(3000, () => {
      // Open the browser to the authorize URL to start the workflow.
      opn(authorizeUrl, { wait: false }).then(cp => cp.unref());
     });
    destroyer(server);
   });
  }
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  async function createSpace() {
   // Create the Chat API client and authenticate with the authorized user.
   const chatClient = await chat.chat({
    version: 'v1',
    auth: oauth2Client
   });
  
   // Call the Chat API to create a space.
   const result = await chatClient.spaces.create({
  
    // Details about the space to create.
    requestBody: {
  
     // To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     // The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   });
   return result;
  }
  
  // Authenticate the user, execute the function,
  // then print details about the created space.
  authenticate(scopes)
   .then(createSpace)
   .then(console.log);
  

Apps Komut Dosyası

 1. Apps Komut Dosyası düzenleyicisinde appsscript.json dosyasını düzenleyin ve API'yi çağırmak için gerekli OAuth kapsamlarını ekleyin:

   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request"
   ]
  
 2. Aşağıdaki kodu Apps Komut Dosyası projenizdeki ChatSpaceCreateNamed.gs adlı bir dosyaya kaydedin:

  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  function createSpace() {
   // Call the Chat API to create a space.
   const result = UrlFetchApp.fetch('https://chat.googleapis.com/v1/spaces',
    {
     method: 'post',
     contentType: 'application/json',
     // Authenticate with the credentials of the user running the script.
     headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + ScriptApp.getOAuthToken() },
     // Details about the space to create.
     payload: JSON.stringify({
      // To create a named space, set spaceType to SPACE.
      'spaceType': 'SPACE',
      // The user-visible name of the space.
      'displayName': 'API-made'
     })
    });
  
   // Log details about the created space.
   console.log(result.getContentText());
  }
  

5. Adım: Örnek komut dosyasını çalıştırın

Örneği çalıştırmak için komut satırından proje dosyalarınızın bulunduğu dizine gidin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Java

mvn compile assembly:single
java -jar target/auth-sample-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Python

python3 chat_space_create_named.py

Node.js

node chat_space_create_named.js

Apps Komut Dosyası

ChatSpaceCreateNamed.gs dosyasını Apps Komut Dosyası Düzenleyici'de açın ve Çalıştır'ı tıklayın.

Bir tarayıcı açılır ve Google Hesabınızda oturum açmanız istenir:

Bir Chat uygulamasını yetkilendirmek için oturum açılıyor.

Şekil 2. Uygulamanın kimliğini doğrulayacak hesabı seçtiğiniz OAuth izin ekranı.

Oturum açtıktan sonra OAuth izin ekranı görüntülenir ve uygulamaya izin vermeniz istenir.

İzin vermenizin ardından komut dosyası, Chat API'yi çağırır. API, görünen adı API-made ile Chat alanı oluşturarak yanıt verir. Konsol, API çağrısının ayrıntılarını yazdırır. Alanı bulmak için Google Chat'teki Alanlar paneline gidin.

Örnekteki sorunları giderin

chat_space_create_named.py uygulamasını çalıştırırken şu hata mesajını alabilirsiniz:

Expected a JSON object with a single property for a "web" or "installed" application

Bu hata mesajı, Google Cloud konsolundan indirdiğiniz client_secrets.json dosyasının "web" veya "installed" özelliğiyle başlamadığı anlamına gelir. İndirilen dosyayla kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kodunuz, erişim jetonunu token.json gibi yeni bir dosyaya kaydetmezse erişim jetonu client_secrets.json olarak yazılır. Bu durum, sonraki yetkilendirme denemelerinde bu hataya neden olabilir.

Hatayı gidermek için istemci gizli anahtarı dosyasını Google Cloud konsolundan tekrar indirin ve mevcut dosyanın yerine yeni dosyayı kaydedin.

 • Uygulamanızın kullanıcı jetonlarını tek bir akışın kapsamı dışında kullanmaya devam etmesi gerekiyorsa jetonları daha sonra yeniden kullanmak üzere saklayabilir. Bu durumda uygulamanızın kullanıcı jetonlarını güvenli bir şekilde işlemesi, yenileme jetonu iptali ve geçerlilik süresini işlemesi gerekir. Daha fazla bilgi için OAuth 2.0 En İyi Uygulamalar Kılavuzu'nu Kullanma başlıklı makaleyi inceleyin.

 • Chat API referans belgelerini inceleyerek Chat API'nin başka neler yapabileceğini öğrenin.