Kart altbilgisi

Chat uygulamaları tarafından iletişim kutuları için desteklenir. Kart mesajları için desteklenmez.

CardFixedFooter widget'ı, bir Chat uygulamasının iletişim kutusunun alt bilgisini temsil eder. Altbilgiler birincil ve ikincil düğme içerebilir.

Örnek

Aşağıdaki resimde, CardFixedFooter bileşeninden oluşan bir iletişim kutusu görüntülenmektedir:

JSON gösterimi ve alanları

JSON gösterimi
{
 "primaryButton": {
  object (Button)
 },
 "secondaryButton": {
  object (Button)
 }
}
Alanlar
primaryButton

object (Button)

Düzeltilmiş altbilginin birincil düğmesi. Düğme, metin ve renk ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır.

secondaryButton

object (Button)

Düzeltilmiş altbilginin ikincil düğmesi. Düğme, metin ve renk ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır. secondaryButton ayarlandıysa primaryButton değerini de ayarlamanız gerekir.

Düğme

Kullanıcıların tıklayabileceği bir metin, simge veya metin ve simge düğmesi. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Düğme listesi bölümünü inceleyin.

Bir resmi tıklanabilir düğme yapmak için bir Image (ImageComponent değil) belirtin ve onClick işlemi ayarlayın.

JSON gösterimi
{
 "text": string,
 "icon": {
  object (Icon)
 },
 "color": {
  object (Color)
 },
 "onClick": {
  object (OnClick)
 },
 "disabled": boolean,
 "altText": string
}
Alanlar
text

string

Düğmenin içinde görüntülenen metin.

icon

object (Icon)

Simge resmi. Hem icon hem de text ayarlanmışsa simge metnin önünde görünür.

color

object (Color)

Ayarlanırsa düğme, düz bir arka plan rengiyle doldurulur ve yazı tipi rengi, arka plan rengiyle kontrastı koruyacak şekilde değişir. Örneğin, mavi bir arka plan ayarlamak büyük olasılıkla beyaz metinle sonuçlanabilir.

Politika ayarlanmazsa resmin arka planı beyaz ve yazı tipi rengi mavi olur.

Kırmızı, yeşil ve mavi için her bir alanın değeri, şu iki yöntemden birini kullanarak ifade edebileceğiniz bir float numarasıdır: 0 ile 255 arasında bir sayının 255'e bölümü (153/255) veya 0 ile 1 arasında bir değer (0,6). 0 bir rengin olmadığını, 1 veya 255/255 ise RGB ölçeğinde o rengin tam varlığını temsil eder.

İsteğe bağlı olarak alpha, bu denklemi kullanarak şeffaflık düzeyini ayarlar:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

alpha için 1 değeri düz bir renge, 0 değeri ise tamamen şeffaf bir renge karşılık gelir.

Örneğin, aşağıdaki renk yarı şeffaf kırmızıyı temsil eder:

"color": {
  "red": 1,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0.5
}
onClick

object (OnClick)

Zorunlu. Kullanıcı düğmeyi tıkladığında gerçekleştirilecek işlem (ör. köprü açma veya özel işlev çalıştırma).

disabled

boolean

true ise düğme etkin olmayan bir durumda görüntülenir ve kullanıcı işlemlerine yanıt vermez.

altText

string

Erişilebilirlik için kullanılan alternatif metin.

Kullanıcılara düğmenin ne yaptığını bildiren açıklayıcı bir metin ayarlayın. Örneğin, bir düğme köprü açıyorsa şöyle yazabilirsiniz: "Yeni bir tarayıcı sekmesi açar ve https://developers.google.com/chat" adresindeki Google Chat geliştirici dokümanlarına gider.

Simge

Bir karttaki widget'ta görüntülenen simge. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Simge bölümüne göz atın.

Yerleşik ve özel simgeleri destekler.

JSON gösterimi
{
 "altText": string,
 "imageType": enum (ImageType),

 // Union field icons can be only one of the following:
 "knownIcon": string,
 "iconUrl": string
 // End of list of possible types for union field icons.
}
Alanlar
altText

string

İsteğe bağlı. Erişilebilirlik için kullanılan simgenin açıklaması. Belirtilmezse varsayılan değer Button sağlanır. En iyi uygulama olarak simgenin neyi gösterdiğine ve geçerliyse ne yaptığına ilişkin faydalı bir açıklama belirlemeniz gerekir. Örneğin, A user's account portrait veya Opens a new browser tab and navigates to the Google Chat developer documentation at https://developers.google.com/chat.

Simge bir Button içinde ayarlanırsa kullanıcı düğmenin üzerine geldiğinde altText yardımcı metin olarak görünür. Ancak, düğme aynı zamanda text değerini de ayarlarsa simgenin altText değeri yoksayılır.

imageType

enum (ImageType)

Resme uygulanan kırpma stili. Bazı durumlarda, CIRCLE kırpma işlemi uygulandığında resmin yerleşik simgeden daha büyük çizilmesine neden olur.

Birlik alanı icons. Karttaki widget'ta gösterilen simge. icons, aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
knownIcon

string

Google Workspace tarafından sağlanan yerleşik simgelerden birini görüntüleyin.

Örneğin, uçak simgesini görüntülemek için AIRPLANE değerini belirtin. Otobüs için BUS belirtin.

Desteklenen simgelerin tam listesi için yerleşik simgeler konusuna bakın.

iconUrl

string

HTTPS URL'sinde barındırılan bir özel simge gösterme.

Örneğin:

"iconUrl":
"https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png"

Desteklenen dosya türleri şunlardır: .png ve .jpg.

ImageType

Resmi kırpmak için kullanılan şekil.

Sıralamalar
SQUARE Varsayılan değer. Resme kare maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim 3x3 olur.
CIRCLE Resme yuvarlak maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim, çapı 3 olan bir daireye dönüşür.

Renk

JSON gösterimi
{
 "red": number,
 "green": number,
 "blue": number,
 "alpha": number
}
Alanlar
red

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak renkteki kırmızı miktarı.

green

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak renkteki yeşil miktarı.

blue

number

[0, 1] aralığındaki bir değer olarak renkteki mavi miktarı.

alpha

number

Bu rengin piksele uygulanması gereken oranı. Yani, nihai piksel rengi şu denklemle tanımlanır:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

Bu, 1,0 değerinin düz bir renge, 0,0 değerinin ise tamamen şeffaf bir renge karşılık geldiği anlamına gelir. Bu yöntemde basit bir kayan skaler yerine sarmalayıcı mesajı kullanılır, böylece varsayılan değer ile ayarlanmamış olan değer birbirinden ayırt edilebilir. Atlanırsa, bu renk nesnesi düz renk olarak oluşturulur (alfa değerine açık bir şekilde 1,0 değeri verilmiş gibi).

OnClick

Kullanıcılar karttaki düğme gibi etkileşimli bir öğeyi tıkladığında nasıl yanıt verileceğini gösterir.

JSON gösterimi
{

 // Union field data can be only one of the following:
 "action": {
  object (Action)
 },
 "openLink": {
  object (OpenLink)
 },
 "openDynamicLinkAction": {
  object (Action)
 },
 "card": {
  object (Card)
 }
 // End of list of possible types for union field data.
}
Alanlar

Birlik alanı data.

data, aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:

action

object (Action)

Belirtilirse bu onClick tarafından bir işlem tetiklenir.

card

object (Card)

Belirtilmişse yeni bir kart, tıklandıktan sonra kart yığınına aktarılır.

Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenir ancak Google Chat uygulamaları tarafından desteklenmez.

Sorun giderme

Bir Google Chat uygulaması veya kart hata döndürdüğünde Chat arayüzünde "Bir sorun oluştu" veya "İsteğiniz işleme alınamıyor" mesajı gösterilir. Bazen Chat kullanıcı arayüzünde hata mesajı gösterilmez ancak Chat uygulaması veya kartı beklenmedik bir sonuç üretir. Örneğin, bir kart mesajı görünmeyebilir.

Chat kullanıcı arayüzünde bir hata mesajı gösterilmese de, Chat uygulamaları için hata günlük kaydı etkinken hataları düzeltmenize yardımcı olmak üzere açıklayıcı hata mesajları ve günlük verileri kullanılabilir. Hataları görüntüleme, hata ayıklama ve düzeltme konusunda yardım almak için Google Chat hatalarını giderme ve düzeltme başlıklı makaleyi inceleyin.