Metin girişi

TextInput widget'ı, kullanıcıların metin girebileceği bir alan sağlar. Widget, kullanıcıların tek tip veriler girmelerine yardımcı olan önerileri ve değişiklik yapılan işlemleri destekler. Bunlar, metin giriş alanında bir kullanıcı metin ekleme veya silme gibi bir değişiklik gerçekleştiğinde çalışan Actions işlemleridir.

Kullanıcılardan soyut veya bilinmeyen veriler toplamanız gerektiğinde bu TextInput widget'ını kullanın. Kullanıcılardan tanımlı verileri toplamak için bunun yerine SelectionInput widget'ını kullanın.

Kullanıcıların girdiği metni işlemek için Form verilerini alma bölümünü inceleyin.

Aşağıda, TextInput widget'ından oluşan bir kart gösterilmektedir:

JSON gösterimi ve alanları

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "label": string,
 "hintText": string,
 "value": string,
 "type": enum (Type),
 "onChangeAction": {
  object (Action)
 },
 "initialSuggestions": {
  object (Suggestions)
 },
 "autoCompleteAction": {
  object (Action)
 },
 "placeholderText": string
}
Alanlar
name

string

Form giriş etkinliğinde metin girişinin tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma bölümüne bakın.

label

string

Kullanıcı arayüzünde, metin giriş alanının üzerinde görünen metin.

Kullanıcının, uygulamanızın ihtiyacı olan bilgileri girmesine yardımcı olacak metni belirtin. Örneğin, birinin adını soruyor ancak özellikle soyadına ihtiyacınız varsa name yerine surname yazın.

hintText belirtilmezse gereklidir. Aksi takdirde, isteğe bağlıdır.

hintText

string

Metin giriş alanının altında görünen, kullanıcılara belirli bir değer girmelerini isteyerek yardımcı olmak amaçlanan metin. Bu metin her zaman görünür durumda.

label belirtilmezse gereklidir. Aksi takdirde, isteğe bağlıdır.

value

string

Form giriş etkinliğinin bir parçası olarak döndürülen ve kullanıcı tarafından girilen değer.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma bölümüne bakın.

type

enum (Type)

Metin giriş alanının kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü. Örneğin, alanın tek mi yoksa çok satırlı mı olduğu.

onChangeAction

object (Action)

Metin giriş alanında bir değişiklik olduğunda yapılması gerekenler. Örneğin, bir kullanıcının alana ekleme yapması veya metni silmesi.

Yapmanız gereken işlemlere örnek olarak özel işlev çalıştırmak veya Google Chat'te iletişim kutusu açmak verilebilir.

initialSuggestions

object (Suggestions)

Kullanıcıların girebileceği önerilen değerler. Bu değerler, kullanıcılar metin giriş alanının içini tıkladığında görünür. Önerilen değerler, kullanıcılar yazdıkça, kullanıcıların yazdıklarıyla eşleşecek şekilde dinamik olarak filtrelenir.

Örneğin, programlama dili için bir metin giriş alanı Java, JavaScript, Python ve C++ önerilerini önerebilir. Kullanıcılar Jav yazmaya başladığında, öneri listesinde yalnızca Java ve JavaScript gösterilir.

Önerilen değerler, uygulamanızın anlamlandırabileceği değerler girmeleri için kullanıcılara yol gösterir. JavaScript'ten bahsederken bazı kullanıcılar javascript, diğerleri java script girebilir. JavaScript önerildiğinde, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimde bulunma şeklini standart hale getirebilirsiniz.

Bu parametre belirtildiğinde TextInput.type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

autoCompleteAction

object (Action)

İsteğe bağlı. Metin giriş alanı, kendisiyle etkileşimde bulunan kullanıcılara öneriler sağladığında hangi işlemin yapılacağını belirtin.

Belirtilmemesi halinde öneriler initialSuggestions tarafından ayarlanır ve istemci tarafından işlenir.

Belirtilirse uygulama, burada belirtilen işlemi (ör. özel bir işlev çalıştırmak) gerçekleştirir.

Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenir ancak Google Chat uygulamaları tarafından desteklenmez.

placeholderText

string

Alan boş olduğunda metin giriş alanında görünen metin. Kullanıcılardan bir değer girmelerini istemek için bu metni kullanın. Örneğin, Enter a number from 0 to 100.

Google Chat uygulamaları tarafından desteklenir ancak Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenmez.

Tür

Sıralamalar
SINGLE_LINE Metin giriş alanının sabit yüksekliği bir satırdır.
MULTIPLE_LINE Metin giriş alanı sabit olarak birden çok satır yüksekliğine sahip.

İşlem

Form gönderildiğinde davranışı açıklayan bir işlem. Örneğin, formu işlemek için bir Apps Komut Dosyası'nı çağırabilirsiniz. İşlem tetiklenirse form değerleri sunucuya gönderilir.

JSON gösterimi
{
 "function": string,
 "parameters": [
  {
   object (ActionParameter)
  }
 ],
 "loadIndicator": enum (LoadIndicator),
 "persistValues": boolean,
 "interaction": enum (Interaction)
}
Alanlar
function

string

İçeren öğe tıklandığında veya otomatik olarak etkinleştirildiğinde çağrılacak özel bir işlev.

Örneğin kullanımı Etkileşimli kartlar oluşturma başlıklı makalede bulabilirsiniz.

parameters[]

object (ActionParameter)

İşlem parametrelerinin listesi.

loadIndicator

enum (LoadIndicator)

Harekete geçirici mesajda bulunurken görüntülenen yükleme göstergesini belirtir.

persistValues

boolean

İşlemden sonra form değerlerinin korunup korunmayacağını belirtir. false, varsayılan değerdir.

true ise form değerleri işlem tetiklendikten sonra kalır. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasına izin vermek için LoadIndicator özelliğini NONE olarak ayarlayın. Chat uygulamalarındaki kart mesajları için işlemin ResponseType değerini de UPDATE_MESSAGE olarak ayarlamanız ve işlemi içeren karttaki cardId etiketinin aynısını kullanmanız gerekir.

false ise işlem tetiklendiğinde form değerleri temizlenir. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasını engellemek için LoadIndicator özelliğini SPINNER olarak ayarlayın.

interaction

enum (Interaction)

İsteğe bağlı. İletişim kutusu açarken gereklidir.

Bir kullanıcıyla etkileşime (ör. bir kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak yapılması gereken işlem.

Belirtilmemişse uygulama, normal şekilde bir action yürüterek (ör. bir bağlantıyı açma veya bir işlevi çalıştırma) yanıt verir.

Bir interaction belirtildiğinde, uygulama özel etkileşimli yollarla yanıt verebilir. Örneğin, interaction OPEN_DIALOG olarak ayarlandığında uygulama bir iletişim kutusu açabilir. Belirtildiğinde, bir yükleme göstergesi gösterilmez.

Chat uygulamaları tarafından desteklenir ancak Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

ActionParameter

İşlem yöntemi çağrıldığında sağlanacak dize parametrelerinin listesi. Örneğin, şu üç erteleme düğmesini kullanabilirsiniz: Şimdi ertele, bir gün ertele veya gelecek hafta ertele. action method = snooze() kullanarak dize parametreleri listesinde erteleme türünü ve erteleme süresini iletebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için CommonEventObject sayfasına bakın.

JSON gösterimi
{
 "key": string,
 "value": string
}
Alanlar
key

string

İşlem komut dosyası için parametrenin adı.

value

string

Parametrenin değeri.

LoadIndicator

Harekete geçirici mesajda bulunurken görüntülenen yükleme göstergesini belirtir.

Sıralamalar
SPINNER İçeriğin yüklenmekte olduğunu belirten bir döner simge görüntüler.
NONE Hiçbir şey gösterilmez.

Etkileşim

İsteğe bağlı. İletişim kutusu açarken gereklidir.

Bir kullanıcıyla etkileşime (ör. bir kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak yapılması gereken işlem.

Belirtilmemişse uygulama, normal şekilde bir action yürüterek (ör. bir bağlantıyı açma veya bir işlevi çalıştırma) yanıt verir.

Bir interaction belirtildiğinde, uygulama özel etkileşimli yollarla yanıt verebilir. Örneğin, interaction OPEN_DIALOG olarak ayarlandığında uygulama bir iletişim kutusu açabilir.

Belirtildiğinde, bir yükleme göstergesi gösterilmez.

Chat uygulamaları tarafından desteklenir ancak Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Sıralamalar
INTERACTION_UNSPECIFIED Varsayılan değer. action, normal şekilde çalışır.
OPEN_DIALOG

Chat uygulamalarının kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için kullandığı pencereli, kart tabanlı bir arayüz olan iletişim kutusunu açar.

Kart mesajlarındaki düğme tıklamalarına yanıt olarak yalnızca Chat uygulamaları tarafından desteklenir.

Google Workspace Eklentileri tarafından desteklenmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Öneriler

JSON gösterimi
{
 "items": [
  {
   object (SuggestionItem)
  }
 ]
}
Alanlar
items[]

object (SuggestionItem)

Metin giriş alanlarında otomatik tamamlama önerileri için kullanılan önerilerin listesi.

SuggestionItem

JSON gösterimi
{

 // Union field content can be only one of the following:
 "text": string
 // End of list of possible types for union field content.
}
Alanlar

Birlik alanı content.

content, aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:

text

string

Metin giriş alanında önerilen bir girişin değeri. Bu sayı, kullanıcıların kendi girişleriyle eşdeğerdir.

Sorun giderme

Bir Google Chat uygulaması veya kart hata döndürdüğünde Chat arayüzünde "Bir sorun oluştu" veya "İsteğiniz işleme alınamıyor" mesajı gösterilir. Bazen Chat kullanıcı arayüzünde hata mesajı gösterilmez ancak Chat uygulaması veya kartı beklenmedik bir sonuç üretir. Örneğin, bir kart mesajı görünmeyebilir.

Chat kullanıcı arayüzünde bir hata mesajı gösterilmese de, Chat uygulamaları için hata günlük kaydı etkinken hataları düzeltmenize yardımcı olmak üzere açıklayıcı hata mesajları ve günlük verileri kullanılabilir. Hataları görüntüleme, hata ayıklama ve düzeltme konusunda yardım almak için Google Chat hatalarını giderme ve düzeltme başlıklı makaleyi inceleyin.