Xây dựng các ứng dụng Chat đưa dịch vụ và tài nguyên của bạn vào ngay Google Chat, cho phép người dùng nhận thông tin và thao tác mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.
Thẻ cung cấp giao diện chuẩn đảm bảo ứng dụng Chat của bạn hiển thị tốt trên mọi thiết bị. Các phần tử tương tác như nút giúp người dùng làm việc ngay trên Google Chat.
Hộp thoại là cửa sổ dựa trên thẻ, giao diện dựa trên thẻ mà các ứng dụng Chat mở để tương tác với người dùng.
Tiếp cận hàng triệu người dùng và tổ chức bằng cách phát hành ứng dụng Chat trong danh mục ứng dụng Google Chat hoặc chia sẻ ứng dụng Chat chỉ trong miền Workspace của bạn.
Dù bạn đang xây dựng ứng dụng đầu tiên hay cho hàng trăm ứng dụng, tài liệu của chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn các tính năng chính của ứng dụng Chat và các giải pháp hữu ích.
Bạn có 5 phút? Xây dựng và triển khai một ứng dụng Chat cơ bản có chức năng phản hồi tin nhắn.
Ứng dụng Google Chat là ứng dụng và dịch vụ web có đầy đủ chức năng. Hoàn tất lớp học lập trình này để xây dựng và triển khai ứng dụng Chat bằng Node.js và Chức năng của Google Cloud.
Webhook đến cho phép bạn xác định các ứng dụng một lần để đưa tin nhắn vào phòng. Đây là lộ trình để tích hợp ít nỗ lực vào việc cung cấp nguồn cấp thông tin hoặc cảnh báo.
OAuth2, tài khoản dịch vụ và phạm vi. Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng xác thực trong Google Chat và Google Workspace, cũng như loại xác thực phù hợp nhất với ứng dụng.
Mang theo vé, mang theo hộp đựng và mang theo đơn đặt hàng của bạn. Tìm hiểu cách các ứng dụng Chat kết nối và hoạt động với các dịch vụ không phải của Google.
Đăng ký các lệnh cụ thể mà người dùng có thể cấp cho ứng dụng của bạn.