Năm 2015, Liên Hợp Quốc đã đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững và hướng đến việc đạt được các mục tiêu đó vào năm 2030. Tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đều nhất trí về 17 mục tiêu này nhằm chấm dứt đói nghèo, đảm bảo sự thịnh vượng và bảo vệ hành tinh xanh.

Đối với Thử thách giải pháp năm 2024, nhiệm vụ của bạn là tạo ra một dự án góp phần giải quyết một hoặc nhiều mục tiêu trong số 17 Mục tiêu phát triển bền vững bằng các công nghệ của Google.

UN 17 Tiêu thụ nước sạch và mục tiêu phát triển bền vững | {3 Tiêu thụ năng lượng và cộng đồng không có tình trạng đói nghèo | Không còn đói

Chấm dứt nạn đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, đồng thời thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo cuộc sống khoẻ mạnh và thúc đẩy tinh thần khoẻ mạnh cho mọi người, ở mọi lứa tuổi.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo chất lượng giáo dục bình đẳng và hoà nhập, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo khả năng sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước và vệ sinh cho mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện và bền vững, việc làm đầy đủ và hiệu quả cũng như công ăn việc làm phù hợp cho tất cả mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng phục hồi, thúc đẩy công nghiệp hoá toàn diện và bền vững, cũng như thúc đẩy quá trình đổi mới.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Giảm bất bình đẳng giữa các quốc gia và giữa các quốc gia.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Giúp các thành phố và khu định cư của con người trở nên toàn diện, an toàn, kiên cường và bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Đảm bảo các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Củng cố phương tiện triển khai và khơi dậy mối quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển cho sự phát triển bền vững.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
  • Không có mục nào được liệt kê
  • Hãy cân nhắc gửi đơn đăng ký tham gia danh mục này và tạo sự ảnh hưởng!
Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy việc sử dụng bền vững hệ sinh thái trên mặt đất, quản lý rừng, chống lại tình trạng sa mạc và mất đa dạng sinh học, đồng thời ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy thoái đất.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
  • Không có mục nào được liệt kê
  • Hãy cân nhắc gửi đơn đăng ký tham gia danh mục này và tạo sự ảnh hưởng!
Thúc đẩy các xã hội hoà bình và hoà nhập để phát triển bền vững, giúp mọi người tiếp cận công lý, cũng như xây dựng các tổ chức hiệu quả, có trách nhiệm và dành cho tất cả mọi người.

DỰ ÁN VÍ DỤ:
  • Không có mục nào được liệt kê
  • Hãy cân nhắc gửi đơn đăng ký tham gia danh mục này và tạo sự ảnh hưởng!
Đảm bảo mọi người đều được sử dụng năng lượng hiện đại, ổn định, có giá cả phải chăng và ổn định.


DỰ ÁN VÍ DỤ:
  • Không có mục nào được liệt kê
  • Hãy cân nhắc gửi đơn đăng ký tham gia danh mục này và tạo sự ảnh hưởng!