Điều khoản và điều kiện

Quy tắc chính thức về thử thách giải pháp câu lạc bộ dành cho sinh viên của Google Developer

KHÔNG CẦN PHẢI MUA HÀNG ĐỂ THAM GIA HAY GIÀNH CHIẾN THẮNG. KHÔNG NÊN TẠO Ở NƠI BỊ CẤM. CUỘC THI DÀNH CHO DÂN CƯ CỦA 50 HOA KỲ, HUYỆN COLUMBIA VÀ THẾ GIỚI, NGOẠI TRỪ BRAZIL, QUEBEC, CRIMEA,

Việc THAM GIA CUỘC THỬ NGHIỆM NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHẤP NHẬN CÁC QUY TẮC CHÍNH THỨC NÀY.

Thử thách giải pháp dành cho câu lạc bộ dành cho sinh viên của các câu lạc bộ dành cho nhà phát triển của Google ("Cuộc thi") là một cuộc thi kỹ năng, trong đó người tham gia (học viên) phải xây dựng một giải pháp giúp giải quyết và giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững 17 của Liên Hợp Quốc thông qua một hoặc nhiều sản phẩm hoặc nền tảng của Google. Họ cũng phải gửi một video lên YouTube (dài không quá 120 giây) minh hoạ cách người dùng có thể sử dụng giải pháp đó.

Giải pháp mà bạn phát triển và video (từ đây có tên là “Bài dự thi” sẽ được ban giám khảo đánh giá. Họ sẽ chọn(những) người chiến thắng theo các Quy tắc chính thức này. (Những) giải thưởng sẽ được trao cho(những) người tham gia có số điểm cao nhất theo các tiêu chí đánh giá. Hãy xem mục bên dưới để biết toàn bộ thông tin chi tiết.


1. THOẢ THUẬN ràng buộc:

Để tham gia Cuộc thi, bạn phải đồng ý với các Quy tắc chính thức ("Quy tắc"). Do đó, vui lòng đọc các Quy tắc này trước khi tham gia để đảm bảo bạn hiểu rõ và đồng ý. Bạn đồng ý rằng việc gửi bài dự thi trong Cuộc thi sẽ cấu thành việc bạn đồng ý với các Quy tắc này. Bạn không được gửi bài dự thi đến Cuộc thi và không đủ điều kiện nhận giải thưởng được mô tả trong các Quy tắc này nếu bạn không đồng ý với những Quy tắc này. Các Quy tắc này tạo thành một thoả thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Google liên quan đến Cuộc thi.2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

Cuộc thi không có hiệu lực ở Brazil, Quebec, Crimea, Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Cộng hoà Nhân dân Luhansk, Cuba, Iran, Syria, Triều Tiên, Nga, Belarus và những nơi bị pháp luật cấm. Nhân viên, thực tập sinh, nhà thầu và chủ văn phòng chính thức của Google, UNICEF, Liên Hợp Quốc và công ty mẹ, công ty con, đơn vị liên kết và giám đốc, cán bộ, nhân viên, công ty quảng cáo và quảng bá, đại diện và người đại diện tương ứng (“Pháp nhân cuộc thi”), cũng như thành viên của Pháp nhân tham gia Cuộc thi và gia đình ruột thịt của họ (cha mẹ, anh chị em ruột, con cái, vợ chồng hay người bạn đời không đủ điều kiện của mỗi người, bất kể họ sống ở đâu) và thành viên không đủ điều kiện tham gia Cuộc thi. Google giữ quyền xác minh điều kiện tham gia và phân xử mọi tranh chấp tại mọi thời điểm.

Nếu bạn đang tham gia với tư cách là thành viên của một công ty hoặc đại diện cho cơ quan của bạn, thì các quy tắc này sẽ ràng buộc đối với bạn và/hoặc chủ lao động của bạn. Nếu bạn đang hành động trong phạm vi công việc của mình, với tư cách là nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của một bên khác, bạn đảm bảo rằng bên đó biết đầy đủ về hành động của bạn và đã đồng ý với điều đó, bao gồm cả việc bạn có thể nhận được phần thưởng. Bạn cũng đảm bảo rằng các hành động của bạn không vi phạm chính sách và thủ tục của chủ lao động hoặc công ty của bạn.3. NHÀ TÀI TRỢ:

Cuộc thi được tài trợ bởi Google LLC ("Google" hoặc "Nhà tài trợ"), một công ty được đăng ký kinh doanh tại tiểu bang Delaware và có trụ sở chính tại 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.4. THỜI GIAN CUỘC THI:

Cuộc thi bắt đầu lúc 12:00:00 SA theo múi giờ Thái Bình Dương (PT) tại Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 1 năm 2024 và kết thúc lúc 11:59:59 tối theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 22 tháng 2 năm 2024 ("Thời gian cuộc thi").5. CÁCH THAM GIA:

KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI MUA HÀNG ĐỂ THAM GIA HAY GIÚP. Để tham gia Cuộc thi, hãy truy cập vào trang web của Cuộc thi tại goo.gle/solutionchallenge ("Trang web Cuộc thi") vào lúc 23:59 ngày 22 tháng 2 năm 2024 (theo giờ Thái Bình Dương) và làm theo hướng dẫn gửi "Bài dự thi".

Vui lòng xem các Yêu cầu bài dự thi được nêu bên dưới (sau đây gọi là “Yêu cầu”). Phần văn bản của bài dự thi phải bằng tiếng Anh thì mới đủ điều kiện. Bài dự thi tối thiểu phải hỗ trợ việc sử dụng tiếng Anh.

Bài dự thi phải:

 • Đề cập đến một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững 17 của Liên Hợp Quốc.
 • Chỉ do một nhóm sinh viên đại học hoặc cao đẳng tạo và gửi, bao gồm tối đa 4 thành viên trong nhóm, bao gồm cả thành viên gửi bài dự thi.
 • Đến từ một nhóm có ít nhất một người thuộc Câu lạc bộ Nhà phát triển của Google dành cho sinh viên (GDSC) tại thời điểm gửi.
 • Có thể xây dựng giữa:
  • Đối với Vòng 1: 1/2/2023 – 22/2/2024
  • Đối với Vòng 2: 1/2/2023 – 5/5/2024
 • Cung cấp một đường liên kết đến mã tuỳ chỉnh do các thành viên của nhóm gửi mục nhập viết. Hãy đảm bảo rằng tệp này được chia sẻ một cách thích hợp và có thể truy cập được.
  • Đường liên kết này sẽ chuyển hướng các đánh giá đến một kho lưu trữ có chứa mã của bạn. Kho lưu trữ này có thể được lưu trữ trên Hệ thống quản lý phiên bản, chẳng hạn như GitHub hoặc BitBucket. Trong kho lưu trữ đó, bạn nên đưa tệp README.txt hoặc README.md vào thư mục gốc. Tệp này phải chứa hướng dẫn rõ ràng về cách chạy mã để chúng tôi kiểm thử giải pháp.
 • Việc sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm hoặc nền tảng của Google, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Android
  • Angular
  • Thực tế tăng cường (AR)/thực tế ảo (VR)
  • Google Cloud
   • Hàm không máy chủ
   • Kubernetes
   • Dịch vụ học máy
   • Kỹ thuật dữ liệu
  • Firebase
  • Flutter
  • Google Analytics
  • Trợ lý Google
  • Nền tảng Google Maps
  • Google Play
  • Học máy
  • Web
  • Google Pay
  • Google Wallet
  • Earth Engine
  • Google Workspace
  • Các sản phẩm hoặc nền tảng khác của Google (tìm hiểu thêm)
 • Có thể đưa vào các dự án nguồn mở khác nhưng phải làm rõ trường hợp của bạn (hãy làm như vậy trong mã là đủ).
 • Có thể sử dụng AI tạo sinh, nhưng phải làm rõ trường hợp của bạn (chỉ cần làm như vậy trong mã là đủ) và tuân thủ các yêu cầu trong Mục 5 này.
 • Nhóm không thể sử dụng lại hoặc gửi lại dự án đã gửi trước đó.
 • Cung cấp một video được tải lên YouTube ở trạng thái không công khai và có thời lượng không quá 120 giây. Bài dự thi (bao gồm cả video) phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  1. Nội dung không được xúc phạm, xúc phạm, đe doạ, phỉ báng, miệt thị, phỉ báng hoặc chứa bất kỳ nội dung nào không phù hợp, khiếm nhã, khiêu dâm, thô tục, khiếm nhã, xâm hại, vu khống, phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào hoặc kích động thù địch hay gây hại đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào hoặc không tuân thủ chủ đề và tinh thần của Cuộc thi theo ý của Google.
  2. Video đó không được chứa nội dung, tư liệu hay bất kỳ yếu tố nào trái pháp luật, vi phạm hay đi ngược lại với tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc địa phương, luật hoặc quy định của bất kỳ tiểu bang nào nơi video được tạo ra.
  3. Tôi không được chứa bất kỳ nội dung, tài liệu hay yếu tố nào cho thấy quảng cáo, khẩu hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu của bên thứ ba hoặc thể hiện sự tài trợ hoặc chứng thực của một bên thứ ba, pháp nhân thương mại, hoặc những điều không nằm trong tinh thần của Cuộc thi, theo quyết định của Nhà tài trợ.
  4. Ứng dụng kiểm tra phải là một tác phẩm nguyên gốc, chưa xuất bản không chứa, kết hợp hay sử dụng bất kỳ nội dung, tài liệu hay yếu tố nào thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba hoặc pháp nhân.
  5. Ứng dụng không được chứa bất kỳ nội dung, yếu tố hoặc tài liệu nào vi phạm quyền quảng bá, quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
  6. Sự kiện không được dài quá 120 giây. Nếu dài hơn khoảng thời gian này, các đánh giá sẽ chỉ đánh giá 120 giây đầu tiên. Video phải được sản xuất với tốc độ gấp 1 lần và không thể điều chỉnh (tức là có tăng tốc) để đáp ứng các yêu cầu về thời lượng của video minh hoạ. Âm thanh video phải bằng tiếng Anh thì mới đủ điều kiện.
  7. Bản minh hoạ phải cho thấy ứng dụng đang hoạt động của bạn. Thuộc tính này phải cho thấy cách người dùng sẽ tương tác với mã tuỳ chỉnh do nhóm chạy thông qua Giao diện người dùng tạo.

MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ GIỚI HẠN MỘT (1) MỤC NHẬP. Các bài dự thi tiếp theo sẽ bị loại. Bạn phải nhận được tất cả các bài dự thi ở Vòng 1 trước 23:59 (theo giờ Thái Bình Dương) ngày 22 tháng 2 năm 2024. Bạn phải nhận được tất cả các bài dự thi ở Vòng 2 trước 23:59 (theo giờ Thái Bình Dương), ngày 5 tháng 5 năm 2024. Bài dự thi sẽ không hợp lệ nếu toàn bộ hoặc một phần bài dự thi không đọc được, không đầy đủ, bị hỏng, bị sửa đổi, giả mạo, có được do gian lận hoặc gửi muộn. Tất cả các bài dự thi sẽ được xem là do chủ tài khoản được cho phép sử dụng địa chỉ email đã gửi tại thời điểm tham gia và người chiến thắng tiềm năng có thể được yêu cầu đưa ra bằng chứng chứng minh mình là chủ tài khoản được cấp phép sử dụng địa chỉ email đó. "Chủ tài khoản được uỷ quyền" là thể nhân được chỉ định một địa chỉ email bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tổ chức khác chịu trách nhiệm cấp địa chỉ email cho miền đó.

Nhà tài trợ, người đại diện của họ và/hoặc Ban giám khảo (được định nghĩa bên dưới) sẽ đánh giá từng Bài dự thi để đảm bảo đáp ứng các Yêu cầu. Nhà tài trợ, dựa vào sự đánh giá riêng của chính mình, giữ quyền loại bất kỳ người dự thi nào gửi Bài dự thi không đáp ứng các Yêu cầu.6. ĐÁNH GIÁ:

Mỗi bài dự thi sẽ được đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia là nhân viên của Nhà tài trợ và/hoặc là thành viên đã đăng ký của chương trình Chuyên gia nhà phát triển của Google và/hoặc là nhân viên của UNICEF và/hoặc Liên Hợp Quốc (“Ban giám khảo”).

Bài dự thi Vòng 1: Người tham gia gửi bài dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 1 năm 2024 đến ngày 22 tháng 2 năm 2024.

Hoạt động đánh giá vòng 1: Từ khoảng ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến ngày 14 tháng 3 năm 2024, mỗi Bài dự thi sẽ do Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới.

100 bài dự thi hàng đầu: Trong số tất cả các bài dự thi đầu tiên của vòng 1, Ban giám khảo sẽ chọn 100 bài dự thi hàng đầu. Các nhóm gửi 100 bài dự thi hàng đầu này sẽ có cơ hội được cố vấn với các chuyên gia để cải thiện giải pháp trước khi gửi lại Bài dự thi để vào vòng 2 đánh giá.

Bài dự thi Vòng 2: Những người tham gia thuộc nhóm 100 bài dự thi hàng đầu sẽ gửi lại bài dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024.

Đánh giá vòng 2: Từ khoảng ngày 8 tháng 5 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, mỗi Bài dự thi ở Vòng 2 sẽ được Ban giám khảo đánh giá lại dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới.

10 bài dự thi hàng đầu: Trong số tất cả các bài dự thi Vòng 2, Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 bài dự thi tiềm năng hàng đầu dựa trên các tiêu chí đánh giá bên dưới. 10 người thắng cuộc tiềm năng hàng đầu sẽ có cơ hội giới thiệu các tác phẩm của mình trong sự kiện phát trực tiếp trực tuyến Ngày minh hoạ Thử thách giải pháp năm 2024.

3 bài dự thi hàng đầu: Trong sự kiện phát trực tiếp, Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 người tiềm năng chính thức chiến thắng cho Thử thách giải pháp năm 2024 dựa trên các tiêu chí đánh giá áp dụng cho các bài dự thi được trình bày tại sự kiện phát trực tiếp Ngày ra mắt thử thách giải pháp năm 2024.Tiêu chí đánh giá

Tác động (25 điểm)

 • Bài dự thi có đưa ra được một thách thức rõ ràng bằng cách đưa ra tuyên bố vấn đề không? (5 điểm)
 • Họ có giải thích rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà họ đã chọn cho giải pháp của mình không và vì sao? (5 điểm)
 • Ý kiến phản hồi của người dùng, hoạt động thử nghiệm và lặp lại (5 điểm)
  • Nhóm này có mô tả rõ ràng ba điểm phản hồi mà họ nhận được từ người dùng thực tế và các bước họ đã thực hiện để thử nghiệm những điểm này không?
  • Có bằng chứng nào về những gì nhóm này đã học được và cách giải pháp được lặp lại dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng không?
 • Giải pháp này có giải quyết được thách thức (và phát biểu vấn đề) mà nhóm xác định không? Nhóm này có mô tả đầy đủ mức độ thành công của giải pháp bằng cách sử dụng các chỉ số, mục tiêu và kết quả không? (5 điểm)
 • Có bằng chứng về các bước tiếp theo không? Nhóm có đưa ra kế hoạch rõ ràng để mở rộng phạm vi tiếp cận trong tương lai cho nhiều độc giả hơn nếu họ vẫn tiếp tục không? (5 điểm)

Công nghệ (25 điểm)

 • Nhóm này có mô tả rõ ràng những nội dung sau đây: cấu trúc, các thành phần cấp cao, trách nhiệm của từng thành phần, sản phẩm và nền tảng cụ thể mà họ đã triển khai không? Nhóm này có giải thích rõ ràng về công nghệ của Google mà họ sử dụng và lý do họ sử dụng không? (5 điểm)
 • Giải pháp này có triển khai tất cả các thành phần kỹ thuật cần thiết để giải quyết thách thức không? (5 điểm)
 • Kiểm thử và lặp lại mã (5 điểm)
  • Nhóm này có nêu bật một thách thức mà họ gặp phải khi xây dựng mã, cách giải quyết vấn đề đó cũng như các quyết định và cách triển khai về mặt kỹ thuật mà họ phải đưa ra không? Nhóm này có đưa ra hướng dẫn về cách chạy mã không?
 • Video minh hoạ có hiển thị ứng dụng đang hoạt động thực tế (không phải bản minh hoạ) không và người dùng sẽ tương tác với giải pháp như thế nào? Bản minh hoạ có cho thấy cách giải pháp này sử dụng hiệu quả và thích hợp các tính năng của công nghệ hoặc nền tảng mà Google đã chọn không? (5 điểm)
 • Giải pháp, ở dạng hiện tại hoặc những thay đổi nhỏ về cấu trúc, có hỗ trợ được nhiều người dùng hơn và mở rộng quy mô không? (5 điểm)

Thiết lập dự án (10 điểm)

 • Bài dự thi có đưa ra được một thách thức rõ ràng bằng cách sử dụng một vấn đề không? (5 điểm)
 • Nội dung đó có giải thích rõ ràng những mục tiêu và mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà họ chọn cho giải pháp của mình không và vì sao? (5 điểm)

Triển khai (10 điểm)

 • Nhóm này có mô tả rõ ràng những nội dung sau đây: cấu trúc, các thành phần cấp cao, trách nhiệm của từng thành phần, sản phẩm và nền tảng cụ thể mà họ đã triển khai không? Nhóm này có giải thích rõ ràng về công nghệ của Google mà họ sử dụng và lý do họ sử dụng không? (5 điểm)
 • Giải pháp này có triển khai tất cả các thành phần kỹ thuật cần thiết để giải quyết thách thức không? (5 điểm)

Phản hồi / Thử nghiệm / Lặp lại (10 điểm)

 • Phản hồi của người dùng, hoạt động kiểm thử và lặp lại – Nhóm có mô tả rõ ràng ba điểm phản hồi mà họ nhận được từ người dùng thực cũng như các bước họ đã thực hiện để kiểm thử những ý kiến đó không? Có bằng chứng nào về những điều mà nhóm này đã học được và cách mà giải pháp được lặp lại dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng không? (5 điểm)
 • Kiểm thử và lặp lại mã – Nhóm có nêu bật một thách thức mà họ gặp phải trong quá trình xây dựng mã, cách giải quyết vấn đề cũng như các quyết định về kỹ thuật và cách triển khai mà họ phải đưa ra không? Nhóm này có đưa ra hướng dẫn về cách chạy mã không? (5 điểm)

Thành công và hoàn thành giải pháp (10 điểm)

 • Giải pháp này có giải quyết được thách thức mà nhóm đã xác định không? Nhóm này có mô tả đầy đủ về mức độ thành công của giải pháp bằng cách sử dụng các chỉ số, mục tiêu và kết quả không? (5 điểm)
 • Video minh hoạ có cho thấy ứng dụng đang hoạt động không và cách người dùng sẽ tương tác với giải pháp này không? Bản minh hoạ có cho thấy cách giải pháp này sử dụng các tính năng của sản phẩm hoặc nền tảng Google đã chọn một cách hiệu quả và thích hợp không? (5 điểm)

Khả năng mở rộng / Các bước tiếp theo (10 điểm)

 • Có bằng chứng về các bước tiếp theo không? Nhóm có đưa ra kế hoạch rõ ràng để mở rộng phạm vi tiếp cận trong tương lai cho nhiều độc giả hơn nếu họ vẫn tiếp tục không? (5 điểm)
 • Liệu công nghệ, ở hình thức hiện tại hay những thay đổi nhỏ về cấu trúc, có hỗ trợ được nhiều người dùng hơn và mở rộng quy mô thường là nhờ thành công và sự phát triển không? (5 điểm)

Ban giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm cho từng Bài thi theo từng điểm số dựa trên các tiêu chí chấm điểm được liệt kê ở trên. Từ các bài dự thi Vòng 1, 100 bài dự thi nhận được điểm tổng điểm cao nhất sẽ được chọn vào danh sách rút gọn 100 hàng đầu tiềm năng. Từ các bài dự thi Vòng 2, 10 bài dự thi hàng đầu nhận được tổng điểm cao nhất sẽ được chọn làm (các) nhóm tiềm năng chiến thắng. Trong số 10 người chiến thắng tiềm năng hàng đầu, ban giám khảo sẽ chọn 3 người chiến thắng tiềm năng hàng đầu cho Thử thách giải pháp năm 2024 dựa trên các tiêu chí đánh giá được liệt kê ở trên áp dụng cho các bài dự thi được trình bày tại sự kiện phát trực tiếp Ngày thử thách giải pháp năm 2024. Từ 10 bài dự thi hàng đầu được giới thiệu tại Sự kiện phát trực tiếp Ngày ra mắt Thử thách giải pháp năm 2024, 3 bài dự thi nhận được điểm tổng điểm cao nhất sẽ được chọn làm 3 người thắng cuộc tiềm năng cho Thử thách giải pháp năm 2024. Trong trường hợp điểm số bằng nhau, Bài dự thi nhận được điểm số cao hơn từ Ban giám khảo ở hạng mục “Phản hồi/Thử nghiệm/Lặp lại” sẽ được chọn là một trong(các) bài dự thi chiến thắng tiềm năng. Trong trường hợp hạng mục chiến thắng tiềm năng bị tước bỏ điều kiện dự thi vì bất kỳ lý do gì, Bài dự thi có tổng điểm cao tiếp theo sẽ được chọn làm hạng mục chiến thắng tiềm năng.

Vào hoặc vào khoảng ngày 28 tháng 5 năm 2024, (những) người thắng cuộc tiềm năng sẽ được chọn và thông báo qua điện thoại và/hoặc email theo quyết định riêng của Nhà tài trợ. Nếu người chiến thắng tiềm năng không phản hồi thông báo trong vòng 5 ngày kể từ lần thông báo đầu tiên, thì người chiến thắng tiềm năng đó sẽ bị loại và một người chiến thắng tiềm năng khác sẽ được chọn trong số tất cả các bài dự thi đủ điều kiện nhận được dựa trên các tiêu chí đánh giá được mô tả ở đây. Đối với thông báo qua điện thoại, thông báo đó sẽ được coi là đã gửi khi người chiến thắng tiềm năng tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp với Nhà tài trợ hoặc khi Nhà tài trợ để lại tin nhắn trên dịch vụ thư thoại hoặc máy trả lời của người chiến thắng tiềm năng, tuỳ theo sự kiện nào xảy ra trước. Ngoại trừ trường hợp bị cấm theo luật, mỗi người chiến thắng tiềm năng có thể được yêu cầu ký và gửi lại bản Tuyên bố về tình trạng đủ điều kiện, Miễn trách nhiệm và Miễn truy cập để tiết lộ thông tin đồng thời cung cấp mọi thông tin bổ sung có thể được Nhà tài trợ yêu cầu. Nếu cần, người chiến thắng tiềm năng phải trả lại tất cả các giấy tờ cần thiết đó trong vòng 21 ngày sau khi gửi thông báo, nếu không người chiến thắng tiềm năng sẽ được coi là đã từ bỏ giải thưởng và một người chiến thắng tiềm năng khác sẽ được chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá được mô tả trong tài liệu này. Trong trường hợp người chiến thắng tiềm năng là trẻ vị thành niên, thì cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên đó phải ký vào giấy tờ và gửi trả lại theo mô tả trong tài liệu này. Tất cả các yêu cầu về thông báo, cũng như các yêu cầu khác trong Quy định này, đều sẽ được thi hành nghiêm ngặt.

Trong trường hợp không nhận được bài dự thi nào thì sẽ không có giải thưởng nào được trao. Quyết định của ban giám khảo là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc.7. GIẢI THƯỞNG CHO NGƯỜI GIÚP CUỘC THỬ NGHIỆM:

 • 100 mục nhập hàng đầu: Sẽ nhận được áo phông có thương hiệu (ARV: $15). 1 phần thưởng cho mỗi học viên trong mỗi nhóm đủ điều kiện. Tất cả các nhóm đủ điều kiện sẽ nhận được Chứng chỉ.
 • 10 đơn dự thi hàng đầu (tối đa 4 người tham gia mỗi Bài dự thi): sẽ có cơ hội giới thiệu bài dự thi của mình trước nhân viên của Google và nhà phát triển trên khắp thế giới trong Ngày ra mắt thử thách giải pháp trực tuyến năm 2024, được cố vấn trực tuyến từ nhân viên của Google và GDE, bao gồm cả hộp Swag (kèm các vật dụng có thương hiệu: áo phông, hình dán, ba lô, v.v.); ARV: 250 USD).
  • Ứng viên lọt vào vòng chung kết cuộc thi (tối đa 4 người tham gia mỗi Bài dự thi): Mỗi cá nhân trong 7 nhóm được công nhận bổ sung sẽ nhận được một Phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 1.000 USD/học viên. Số tiền thắng cho mỗi đội đủ điều kiện sẽ không vượt quá 4.000 đô la.
  • 3 Bài dự thi hàng đầu (tối đa 4 người tham gia mỗi Bài dự thi): Mỗi cá nhân trong 3 nhóm giành chiến thắng cao nhất sẽ nhận được một Phần thưởng bằng tiền mặt trị giá 3.000 USD. Số tiền thắng của mỗi đội đủ điều kiện sẽ không vượt quá 12.000 đô la.

Ngoài ra, Nhóm chiến thắng sẽ được giới thiệu trên(các) kênh Google Developers để xuất bản câu chuyện của họ và chia sẻ với người xem phù hợp.

Tỷ lệ giành được một giải thưởng tuỳ thuộc vào số lượng người dự thi đủ điều kiện vào hoặc trước 23:59 ngày 22 tháng 2 năm 2024 (theo giờ Thái Bình Dương) và kỹ năng của người tham gia. (Các) giải thưởng sẽ được Nhà tài trợ trao tài liệu chấp nhận giải thưởng trong vòng khoảng 10-12 tuần kể từ khi nhận được. Chúng tôi không cho phép chuyển nhượng, quy đổi ra số tiền tương đương hoặc giá trị thay thế đối với(các) giải thưởng, trừ phi theo quyết định riêng của Nhà tài trợ. Nhà tài trợ giữ quyền thay thế giải thưởng, toàn bộ hoặc một phần, có giá trị bằng tiền tương đương hoặc lớn hơn nếu một giải thưởng không có khả năng trao, toàn bộ hoặc một phần, như được mô tả vì bất kỳ lý do gì. Giá trị chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường có thể biến động và mọi khoản chênh lệch giữa giá trị thị trường thực tế và giá trị ARV sẽ không được tính. (Các) giải thưởng có thể phải tuân thủ các quy định hạn chế và/hoặc giấy phép, đồng thời có thể cần thêm phần cứng, phần mềm, dịch vụ hoặc dịch vụ bảo trì thì mới sử dụng được. Người thắng cuộc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc sử dụng (các) giải thưởng theo đúng mọi điều kiện do nhà sản xuất của các bên này quy định và mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng, sửa chữa hoặc bảo trì. Pháp nhân tham dự Cuộc thi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ sự đảm bảo, cam đoan hoặc đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý trên thực tế hay luật pháp liên quan đến(các) giải thưởng, về cách sử dụng, giá trị hoặc quyền sử dụng(các) giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng, tình trạng cơ học, tính có thể bán được hoặc sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, ngoại trừ bất kỳ sự bảo hành hoặc sự phù hợp của nhà sản xuất tiêu chuẩn nào có thể áp dụng cho(các) giải thưởng đó.

Phần thưởng bằng tiền. Phần thưởng bằng tiền sẽ được trao bằng đô la Mỹ và có thể được gửi dưới dạng tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc hình thức tương đương tiền mặt khác. Google có thể làm việc với một bên thứ ba được uỷ quyền để đổi phần thưởng bằng tiền thành nội tệ. Bạn hiểu rằng Google có toàn quyền quyết định tỷ giá hối đoái áp dụng cho việc quy đổi bất kỳ phần thưởng tiền thưởng nào thành đơn vị tiền tệ không phải đô la Mỹ.8. CÁC NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÁC:

Một Bài dự thi yêu thích được bình chọn công khai (bất kỳ ai bao gồm người tham gia, học sinh, bạn bè và/hoặc thành viên gia đình của người tham gia, người xem tại Ngày minh hoạ Thử thách giải pháp năm 2024 đều có thể bình chọn bài dự thi yêu thích trong số 10 bài dự thi hàng đầu). Bài dự thi nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ người xem công khai trong Ngày minh hoạ thử thách giải pháp năm 2024 sẽ được chọn làm(những) người chiến thắng tiềm năng được yêu thích nhất được bình chọn công khai. (Những) người chiến thắng tiềm năng được yêu thích được bình chọn công khai sẽ nhận được thêm một bộ quà tặng tuỳ chỉnh (ARV: $129).9. THUẾ:

CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG TIỀM NĂNG PHẢI TUÂN THEO YÊU CẦU RÕ RÀNG RẰNG HỌ GỬI CHO GOOGLE TẤT CẢ HỒ SƠ ĐƯỢC GOOGLE YÊU CẦU ĐỂ CHO PHÉP VIỆC THANH TOÁN TUÂN THỦ TẤT CẢ TIỂU BANG, LIÊN BANG, ĐỊA PHƯƠNG VÀ NƯỚC NGOẠI (BỔ SUNG) BÁO CÁO THUẾ VÀ CÁC YÊU CẦU NẮM BẮT. TẤT CẢ CÁC GIẢI THƯỞNG SẼ LÀ BAO GỒM BẤT KỲ THUẾ NÀO THEO LUẬT PHÁP YÊU CẦU ĐỂ BÌNH LUẬN. MỌI THUẾ XUẤT HIỆN TRÊN GIẢI THƯỞNG LÀ NHỮNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA NGƯỜI CHIẾN THẮNG. Để nhận phần thưởng, người thắng cuộc tiềm năng phải gửi giấy tờ thuế theo yêu cầu của Google hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành cho Google hoặc cơ quan thuế có liên quan, theo quy định của luật hiện hành, bao gồm cả luật pháp tại quốc gia cư trú của người thắng cuộc tiềm năng (nếu phù hợp). (Những) người thắng cuộc tiềm năng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các luật thuế hiện hành và các yêu cầu về nộp hồ sơ. Nếu người chiến thắng tiềm năng không cung cấp các tài liệu như vậy hoặc không tuân thủ pháp luật như vậy, thì giải thưởng có thể bị thu hồi và Google có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn một người chiến thắng tiềm năng thay thế.10. ĐIỀU KIỆN CHUNG:

Tất cả điều luật và quy định của liên bang, tiểu bang, tỉnh và địa phương đều được áp dụng. Google giữ quyền loại bất kỳ người dự thi nào khỏi Cuộc thi nếu, theo quyết định riêng của Google, Google có lý do hợp lý để tin rằng người dự thi đã cố gắng làm suy yếu hoạt động hợp pháp của Cuộc thi bằng cách gian lận, lừa dối hoặc các hành vi chơi khăm hoặc gây khó chịu, lạm dụng, đe doạ hoặc quấy rối bất kỳ người dự thi nào khác, Google hay Ban giám khảo.11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

Bằng việc gửi Bài dự thi trong Cuộc thi này, người dự thi đảm bảo và tuyên bố rằng mình sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản trí tuệ trong Bài dự thi cho mục đích của Bài thi. Hơn nữa, người dự thi đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của Bài dự thi được coi là thuộc sở hữu của Người dự thi thì họ sẽ chứng minh cho Google một giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, toàn cầu, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, tái tạo, trình diễn công khai, hiển thị công khai và tạo tác phẩm phái sinh từ, bất kỳ Bài dự thi nào mà Người tham gia gửi đi chỉ nhằm mục đích cho phép Google kiểm tra và đánh giá Cuộc thi. Người tham gia đồng ý cụ thể rằng Google có quyền sử dụng, tái tạo, trình diễn công khai và hiển thị công khai Bài dự thi cùng với hoạt động quảng cáo và quảng bá của Cuộc thi thông qua hình thức truyền thông đến công chúng hoặc các nhóm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tạo ảnh chụp màn hình, ảnh động và đoạn video cho mục đích quảng bá.12. QUYỀN RIÊNG TƯ:

Người tham gia xác nhận và đồng ý rằng Google có thể thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp trong quá trình đăng ký và Cuộc thi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email. Google sẽ sử dụng thông tin này theo Chính sách quyền riêng tư của Google (http://www.google.com/policies/privacy/), bao gồm cả việc quản lý Cuộc thi và xác minh danh tính, địa chỉ bưu chính và số điện thoại của Người tham gia trong trường hợp một bài dự thi đủ điều kiện nhận giải thưởng.

Thông tin của Người tham gia cũng có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của Người tham gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các quốc gia khác đó có thể không có các luật và quy định về quyền riêng tư giống như ở quốc gia cư trú của Người tham gia.

Nếu người tham gia không cung cấp các dữ liệu bắt buộc theo yêu cầu tại thời điểm đăng ký, Google giữ quyền loại Bài dự thi.

Người tham gia có quyền yêu cầu truy cập, xem xét, chỉnh sửa hoặc xoá mọi dữ liệu cá nhân do Google lưu giữ liên quan đến Cuộc thi bằng cách gửi thư cho Google theo địa chỉ email: developerstudentclubs-support@google.com.13. QUẢNG BÁ:

Khi chấp nhận giải thưởng, người dự thi đồng ý cho Nhà tài trợ và các công ty quảng cáo của họ sử dụng tên và/hoặc hình tượng của họ và Bài dự thi cho mục đích quảng cáo và quảng bá mà không phải trả thêm thù lao, trừ phi bị cấm theo luật.14.BẢO ĐẢM, BỒI THƯỜNG VÀ MIỄN TRỪ:

Người dự thi đảm bảo rằng Bài dự thi của họ là tác phẩm gốc của chính mình và do đó, họ là chủ sở hữu độc quyền và chủ sở hữu duy nhất của Bài dự thi đã gửi, đồng thời họ có quyền gửi Bài dự thi trong Cuộc thi cũng như cấp tất cả các giấy phép cần thiết. Mỗi người dự thi đồng ý không gửi bất kỳ Bài dự thi nào (1) vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, quyền cá nhân hoặc quyền nhân thân hoặc bất kỳ quyền nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, công khai hoặc tính bảo mật; hoặc (2) vi phạm luật pháp hiện hành của tiểu bang hoặc liên bang.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, mỗi người tham gia luôn phải chịu trách nhiệm và đồng ý tiếp tục có các Pháp nhân tham gia cuộc thi được bồi thường và đối với mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí phát sinh do bất kỳ hành động, lỗi vi phạm hoặc thiếu sót nào của người tham gia và/hoặc vi phạm bất kỳ bảo đảm nào được quy định tại đây. Người tham gia (các) hành vi tham gia, bồi thường hay sử dụng của các Pháp nhân trong Cuộc thi; các

Người dự thi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến: (a) mọi trục trặc hoặc vấn đề khác xảy ra với Trang web của Cuộc thi; (b) mọi lỗi trong việc thu thập, xử lý hoặc lưu giữ thông tin bài dự thi; hoặc (c) bất kỳ lỗi đánh máy hoặc lỗi nào khác trong việc in, cung cấp hoặc thông báo về bất kỳ giải thưởng hoặc người chiến thắng nào.15. LOẠI BỎ:

Mọi thông tin sai lệch do bất kỳ người dự thi nào cung cấp liên quan đến danh tính, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, quyền sở hữu quyền hoặc không tuân thủ các Quy tắc này hoặc những thông tin tương tự đều có thể dẫn đến việc người dự thi bị loại ngay lập tức khỏi Cuộc thi.16. Kết nối Internet:

Các đơn vị thi đấu không chịu trách nhiệm về bất kỳ trục trặc nào trên toàn bộ Trang web của Cuộc thi hoặc bất kỳ sự cố chậm trễ, mất, hỏng, hư hỏng, sai lệch, không đầy đủ, không đọc được, không thể phát được, hoặc bị huỷ bỏ của Bài dự thi hoặc tài liệu dự thi do lỗi hệ thống, lỗi hệ thống, lỗi máy tính không hoàn chỉnh, lỗi phần cứng hoặc phần mềm bất kỳ, mất hoặc không có kết nối mạng, lỗi in ấn hoặc lỗi hệ thống/vệ tinh, sự cố về mạng hoặc sự cố kỹ thuật về mạng hoặc mạng điện thoại,17. QUYỀN HUỶ, THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ:

Nếu Cuộc thi không thể diễn ra như dự kiến, bao gồm cả việc bị nhiễm vi-rút máy tính, lỗi, can thiệp, can thiệp trái phép, gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, tính bảo mật, tính công bằng, tính toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của Cuộc thi, thì Google có toàn quyền huỷ, chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngưng Cuộc thi. Google cũng giữ quyền loại bất kỳ người dự thi nào can thiệp trái phép vào quy trình gửi bài dự thi hoặc bất kỳ phần nào khác trong Cuộc thi hay Trang web của Cuộc thi. Mọi nỗ lực của người tham gia nhằm cố ý làm hư hại bất kỳ trang web nào, bao gồm cả Trang web Cuộc thi hoặc làm suy yếu hoạt động hợp pháp của Cuộc thi là vi phạm luật hình sự và dân sự và nếu cố gắng như vậy; Google giữ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ bất kỳ người tham gia nào trong phạm vi tối đa pháp luật hiện hành.18. KHÔNG PHẢI LÀ ĐỀ NGHỊ HOẶC HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC:

Trong mọi trường hợp, việc gửi bài dự thi, việc trao giải thưởng hay bất kỳ nội dung nào trong Quy tắc này đều không được hiểu là lời đề nghị hoặc hợp đồng làm việc với Google hoặc Pháp nhân tham gia Cuộc thi. Bạn xác nhận rằng bạn đã gửi Bài dự thi một cách tự nguyện chứ không phải do ai khác tín nhiệm hay giao phó. Bạn xác nhận rằng không có mối quan hệ bí mật, uỷ thác, đại lý hay mối quan hệ nào khác hoặc hợp đồng ngụ ý dựa trên sự việc tồn tại giữa bạn và Google hoặc Pháp nhân cuộc thi và không có mối quan hệ nào như vậy hình thành khi bạn gửi Bài dự thi theo các Quy tắc này.19. diễn đàn VÀ KHOÁ HỌC VỀ QUY TRÌNH TƯ VẤN:

Các Quy tắc này sẽ chịu sự điều chỉnh, tuân theo và được giải thích theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngoại trừ mọi xung đột về các nguyên tắc luật. Nếu bất kỳ điều nào trong các Quy tắc này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tất cả các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực hoàn toàn. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, các quyền khởi kiện, tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc yêu cầu bất kỳ quyền nào khác liên quan đến thủ tục pháp lý hoặc bất kỳ thủ tục nào khác trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Cuộc thi này đều bị loại trừ. Đồng thời, tất cả Người tham gia đều tuyệt đối từ bỏ mọi quyền đó.20. KHUYẾN KHÍCH NGÂN HÀNG:

Bằng việc tham gia Cuộc thi, bạn đồng ý rằng quyền tài phán độc quyền đối với mọi tranh chấp, khiếu kiện hoặc đòi hỏi có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến Cuộc thi sẽ được quyết định theo cơ chế giải quyết trọng tài bắt buộc. Mọi tranh chấp giữa bạn và Google dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào phát sinh từ các Quy tắc này đều sẽ được gửi đến Công ty Dịch vụ Trọng tài và Hoà giải Tư pháp (“JAMS”) để giải quyết theo quy tắc của công ty này sau đó có hiệu lực tại khu vực San Jose, California, Hoa Kỳ trước khi một trọng tài được cả hai bên thống nhất. Các bên đồng ý chia sẻ đều chi phí trọng tài phát sinh.21. DANH SÁCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG:

Bạn có thể yêu cầu danh sách người chiến thắng sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 nhưng trước ngày 1 tháng 4 năm 2025 bằng cách gửi phong bì có dán tem tự ghi đến địa chỉ:

Google LLC
1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 Hoa Kỳ

(Cư dân của Virginia không cần cung cấp bưu phí).