Bạn đã sẵn sàng bắt đầu? Sau đây là thông tin tổng quan về tiến trình của chương trình và cách bắt đầu hành trình tham gia Thử thách về giải pháp năm 2024.

Bắt đầu

Nếu không có câu lạc bộ nào tại trường cao đẳng hoặc đại học của bạn, thì bạn có thể tham gia câu lạc bộ gần nhất thông qua nền tảng sự kiện cộng đồng.
Thành lập một nhóm gồm 1 đến 4 người, trong đó có ít nhất một sinh viên là thành viên của Câu lạc bộ dành cho sinh viên của Google Developer tại trường đại học liên kết, và lý tưởng nhất là có các kỹ năng mềm và kỹ thuật đa dạng. Trò chuyện sớm về những mục tiêu bạn quan tâm nhất nhằm xác định một vấn đề có thể giải quyết. Sau đó, hãy đăng ký Tham gia Thử thách giải pháp bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký này. Xin lưu ý rằng việc đăng ký chỉ để thể hiện sự quan tâm của bạn chứ không phải để chính thức gửi dự án đến cuộc thi.
Chọn một mục tiêu phù hợp với mối quan tâm và/hoặc nhu cầu cá nhân trong cộng đồng mà bạn muốn giải quyết bằng công nghệ. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm.

Tìm hiểu và xây dựng

Có một cách để xác định giải pháp là sử dụng Design Sprint (Khung đồ họa thiết kế), một khung linh hoạt để giải quyết các vấn đề thông qua việc thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm các ý tưởng với người dùng trong vòng 5 ngày.
Đây là lúc cần thiết giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của giải pháp của bạn. Bắt đầu suy nghĩ về cách người dùng sẽ tương tác với giải pháp. Xem video này để tìm hiểu thêm về việc thiết kế giao diện.
Làm theo lộ trình học tập trên trang Tài nguyên để lên kế hoạch và thiết kế phần phụ trợ.

Hoàn tất và gửi giải pháp

Thu thập ý kiến phản hồi bằng cách giới thiệu dự án của bạn với các học sinh, gia đình và bạn bè khác.
Sử dụng phản hồi mà bạn nhận được, bắt đầu lặp lại thiết kế và công nghệ cho đến khi hoàn thiện và sẵn sàng cho bản minh hoạ cuối cùng.
Đưa giải pháp của bạn vào thực tế. Quay video minh hoạ thành công (tối đa 2 phút) rồi gửi video đó chậm nhất vào ngày 22 tháng 2 năm 2024. Xem ví dụ về bản minh hoạ từ cuộc thi năm ngoái. Biểu mẫu đăng ký sẽ mở từ ngày 22 tháng 1 năm 2024.

Tiêu chí đánh giá

 • Mục nhập có thiết lập một thử thách rõ ràng bằng cách sử dụng tuyên bố vấn đề của họ không? (5 điểm)
 • Họ có giải thích rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà họ đã chọn cho giải pháp của mình không và tại sao? (5 điểm)
 • Phản hồi của người dùng, thử nghiệm và lặp lại (5 điểm)
  • Nhóm này có mô tả rõ ràng ba điểm phản hồi mà họ nhận được từ người dùng thực và các bước họ cần thực hiện để thử nghiệm chúng không?
  • Có bằng chứng về những gì nhóm đã tìm hiểu và cách giải pháp lặp lại dựa trên phản hồi của người dùng không?
 • Giải pháp này có giải quyết được thách thức (và tuyên bố vấn đề) mà nhóm đã xác định không? Nhóm này có mô tả đầy đủ về mức độ thành công của giải pháp bằng cách sử dụng các chỉ số, mục tiêu và kết quả không? (5 điểm)
 • Có bằng chứng về các bước tiếp theo không? Nhóm có hiển thị kế hoạch rõ ràng để mở rộng trong tương lai cho nhiều đối tượng hơn nếu họ tiếp tục không? (5 điểm)
 • Nhóm này có mô tả rõ ràng các khía cạnh sau: cấu trúc, thành phần cấp cao, trách nhiệm của từng thành phần, sản phẩm cụ thể và nền tảng mà họ triển khai không? Nhóm đã giải thích rõ ràng họ đã sử dụng công nghệ nào của Google chưa và tại sao? (5 điểm)
 • Giải pháp này có triển khai mọi thành phần kỹ thuật cần thiết để giải quyết thách thức đó không? (5 điểm)
 • Lặp lại và kiểm tra mã (5 điểm)
  • Nhóm có nhấn mạnh một thách thức họ phải đối mặt trong quá trình xây dựng mã, cách họ giải quyết vấn đề, cũng như các quyết định kỹ thuật và cách triển khai họ đã đưa ra không? Nhóm có đưa ra hướng dẫn chạy mã của họ không?
 • Phần minh họa video có cho thấy một ứng dụng đang hoạt động thực tế (không phải là bản minh hoạ) và cách người dùng tương tác với giải pháp này không? Bản minh họa có cho thấy cách giải pháp này sử dụng hiệu quả và thích hợp các tính năng của công nghệ hoặc nền tảng Google đã chọn không? (5 điểm)
 • Giải pháp này (ở dạng hiện tại hay thay đổi về cấu trúc nhỏ) có thể hỗ trợ nhiều người dùng hơn và tăng quy mô không? (5 điểm)

Tiến trình đưa ra quyết định

100 đội hàng đầu được chọn

Sau khi ban giám khảo xem xét tất cả nội dung gửi dựa trên tiêu chí đánh giá, 100 nhóm Thử thách giải pháp hàng đầu sẽ được công bố.

Tư vấn cho 100 đội ngũ hàng đầu

100 nhóm hàng đầu sẽ nhận được hướng dẫn từ Google và các Chuyên gia phát triển của Google để cải thiện giải pháp của họ và gửi lại để nhận giải thưởng cao nhất.

Công bố 10 phần thưởng cuối cùng

Chúng tôi sẽ công bố các nhóm lọt vào vòng chung kết và bắt đầu chuẩn bị cho Ngày minh hoạ Thử thách giải pháp năm 2024.

3 đội thắng cuộc được công bố trực tiếp trên YouTube

Vòng chung kết 10 sẽ giới thiệu các giải pháp của họ trong Ngày minh hoạ thử thách giải pháp năm 2024. Họ sẽ công bố 3 nhóm chiến thắng!