Dưới đây là một số video tài nguyên hữu ích để giúp bạn bắt đầu.

Design Sprint – bài tập được phát triển tại GV (trước đây là Google Ventures) là một phương pháp phổ biến mà bạn có thể dùng để xác định giải pháp của mình. Design Sprint thường mất 5 ngày để hoàn thành và cung cấp một khung linh hoạt giúp giải quyết các vấn đề thông qua thiết kế, nguyên mẫu và kiểm thử. Thuộc tính này cho phép bạn và nhóm của bạn xác thực ý tưởng trước khi tạo sản phẩm. Hãy xem video này để tìm hiểu thêm về cách xác định giải pháp.

Bắt đầu

Tìm hiểu về Thử thách giải pháp năm 2024, Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, các sản phẩm và tài nguyên của Google dành cho bạn. Hãy cùng xây dựng!

Tìm hiểu cách nghiên cứu các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và lên ý tưởng cho dự án Thử thách giải pháp của bạn.

Đưa ra giải pháp mẫu, hướng dẫn hành trình xây dựng dự án thành công.

Khi bạn tạo nhóm và bắt đầu tìm tòi ý tưởng, hãy xem video này. Tại đây, nhân viên của Google và Chuyên gia phát triển của Google sẽ giải thích cách triển khai ý tưởng giải pháp của bạn.

Hình ảnh truyền cảm hứng

Sự kiện năm 2022 do Google tổ chức! Tìm hiểu cách chuẩn bị và bắt đầu cuộc thi này.

Những người thắng giải Thử thách giải pháp trước đây chia sẻ các mẹo và phương pháp hay nhất về cách tận dụng tối đa Thử thách giải pháp và đảm bảo bạn gửi giải pháp có chất lượng.

Sự kiện năm 2021 do nhân viên của Google và Unicef tổ chức! Hãy tìm hiểu cách chuẩn bị và bắt đầu cuộc thi này.

Tìm các khoá học, lộ trình học tập và tài liệu về những công cụ và công nghệ của Google mà bạn định sử dụng trên developers.google.com.