AMP cho Gmail

AMP cho email cho phép người gửi thêm URL vào Các thành phần AMP bên trong email hấp dẫn, phong phú, giúp ứng dụng có được chức năng hiện đại có sẵn trong email. Định dạng email động này cung cấp một tập hợp con AMPHTML các thành phần để sử dụng trong email, cho phép người nhận email AMP tương tác linh hoạt với nội dung ngay trong thư.

Để sử dụng AMP cho email trong Gmail, bạn phải làm như sau:

  1. Tạo email để đưa vào các thành phần AMP. Xem Tài liệu dành cho nhà phát triển AMP. Khi tạo email, bạn phải đảm bảo xử lý các yêu cầu xác thực một cách thích hợp.
  2. Kiểm tra email của bạn để đảm bảo chúng có giao diện và hành vi bắt buộc.
  3. Khi sẵn sàng bắt đầu gửi thư động đến người nhận, bạn phải đăng ký với Google.