Đặt những phần có giá trị nhất của email
ngay vào tầm tay của mọi người*
Gmail tự động nhóm và đánh dấu email trong thẻ Quảng cáo mà mọi người có nhiều khả năng tương tác nhất.**
Chú thích email giúp bạn dễ dàng làm nổi bật các thông tin quan trọng như ưu đãi, ngày hết hạn và mã khuyến mãi.

Khi bạn thêm hình ảnh vào chú thích, thông báo qua email sẽ trở nên sinh động và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy và truyền cảm hứng cho email của bạn.

Câu chuyện Thành công

Có hàng trăm thương hiệu chú thích, bao gồm

* Chỉ người tiêu dùng mới nhìn thấy thẻ khuyến mãi của Gmail mới. Trải nghiệm này không ảnh hưởng đến người dùng Google Workspace.
** Đây không phải là quảng cáo và tự động xuất hiện dựa trên một số yếu tố.