Logowanie

Biblioteka klienta PHP jest zgodna z PSR-3 na potrzeby logowania i umożliwia logowanie wywołań gRPC.

Poziom, na którym są rejestrowane wiadomości, zależy od tego, czy zdarzenie zakończyło się powodzeniem.

Komunikat logu Stan powodzenia Stan błędu
Jednowierszowe podsumowanie INFORMACJE OSTRZEŻENIE
Komunikat debugowania (np. zapytania o połączenie) DEBUGOWANIE INFORMACJA

Konfiguruję logowanie

Domyślnie każdy rejestrator bibliotek loguje się w STDERR na kanale o domyślnej nazwie określonej tutaj za pomocąMonolog StreamHandler.

W pliku google_ads_php.ini możesz skonfigurować pewne opcje domyślnego rejestratora:

[LOGGING]
; Optional logging settings.
logFilePath = "path/to/your/file.log"
logLevel = "INFO"

Jeśli chcesz dostosować rejestrowanie, możesz określić cały rejestrator, udostępniając rejestrator wdrażający LoggerInterface w GoogleAdsClientBuilder:

$googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
    ...
    ->withLogger(new MyCustomLogger())
    ->build();