Hỗ trợ Một lần nhấn trên trình duyệt ITP

Nhờ tính năng Ngăn chặn theo dõi thông minh (ITP), một trang chào mừng ấm áp bổ sung sẽ hiển thị cho các trình duyệt ITP, như Chrome trên iOS, Safari và FireFox. Với thay đổi này, trải nghiệm người dùng Một lần chạm hoạt động trên nhiều nền tảng, nhờ đó mang lại trải nghiệm nhất quán cho cả người dùng và nhà phát triển.

Bạn có thể kiểm soát xem có nên bật trải nghiệm Một lần chạm trên ITP hay không bằng cách đặt thuộc tính data-itp_support.

Không tham gia

Theo mặc định, tính năng Một lần chạm trên trình duyệt ITP được bật cho mọi trang web chưa được chọn không sử dụng một cách rõ ràng.

Để chọn không sử dụng, bạn có thể thêm data-itp_support="false" vào mã của mình, như trong đoạn mã sau:

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-itp_support="false"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint">
</div>

Một ví dụ điển hình là khi bạn muốn triển khai vào lúc khác, hoặc theo tỷ lệ phần trăm triển khai do chính bạn kiểm soát hoàn toàn. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉ cần chọn không sử dụng ngay bây giờ và sau đó xoá lựa chọn không sử dụng theo quyền kiểm soát của mình.

Hành trình chính của người dùng

Hành trình của người dùng sẽ khác nhau tuỳ theo trạng thái sau đây.

 • Trạng thái phiên trên các trang web của Google. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phiên khác nhau trên Google khi hành trình của người dùng bắt đầu.

  • Phiên có Google: Có ít nhất một phiên hoạt động trên các trang web Google.
  • Không có phiên hoạt động trên Google: Không có phiên hoạt động nào trên các trang web của Google.
 • Liệu Tài khoản Google đã chọn có phê duyệt trang web của bạn hay không khi hành trình của người dùng bắt đầu. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phê duyệt khác nhau.

  • Người dùng mới: Tài khoản mà bạn chọn chưa phê duyệt trang web của bạn.
  • Người dùng cũ: Tài khoản mà bạn chọn đã phê duyệt trang web của bạn trước đây.

Hành trình của người dùng mới trong phiên hoạt động trên Google

 1. Trang chào mừng.

  Trang chào mừng nồng nhiệt

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trang trình chọn tài khoản có phiên đầu tiên

 3. Trang lấy sự đồng ý của người dùng mới.

  Đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng nút đồng ý và đăng nhập.

 4. Sau khi người dùng xác nhận, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

  Người dùng có thể thêm một phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Sử dụng tài khoản khác, tham khảo hành trình của người dùng Không có phiên trên Google ở bên dưới.

Hành trình của người dùng cũ trong phiên hoạt động trên Google

 1. Trang chào mừng.

  Trang chào mừng nồng nhiệt

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trình chọn Tài khoản Google

 3. Sau khi người dùng chọn tài khoản trả lại, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

  Người dùng có thể thêm một phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Sử dụng tài khoản khác, tham khảo hành trình của người dùng Không có phiên trên Google ở bên dưới.

Hành trình của người dùng mới không có phiên hoạt động trên Google

 1. Trang chào mừng.

  Trang chào mừng nồng nhiệt

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên mới trên Google.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm một phiên Google mới.

  Đăng nhập vào Tài khoản Google

 4. Trang lấy sự đồng ý của người dùng mới.

  Đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng nút đồng ý và đăng nhập.

 5. Sau khi người dùng xác nhận, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng cũ không có phiên hoạt động trên Google

 1. Trang chào mừng.

  Trang chào mừng nồng nhiệt

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên mới trên Google.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm một phiên Google mới.

  Đăng nhập vào Tài khoản Google

 4. Sau khi người dùng nhấp vào nút Tiếp theo, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.