Tìm hiểu về trải nghiệm người dùng bằng một lần nhấn

Hướng dẫn này cung cấp nội dung mô tả chi tiết về trải nghiệm người dùng bằng tính năng Một lần chạm, bao gồm cả thời điểm hiển thị hoặc không hiển thị tính năng Một lần chạm cũng như các hành vi trong phiên của người dùng.

Chọn không tham gia trên toàn cầu

Người dùng có thể chọn không sử dụng tính năng Một lần chạm nếu họ tắt cờ nhắc đăng nhập vào Tài khoản Google trong trang Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Những phiên không được chọn sẽ không xuất hiện bằng tính năng Một lần chạm. Nếu bạn chọn không sử dụng tất cả các phiên hoạt động trên Google, thì tính năng Một lần chạm sẽ không hiển thị.

Nếu người dùng tắt tính năng đăng nhập của bên thứ ba trên các trình duyệt đã bật FedCM, thì tính năng Một lần chạm sẽ không hiển thị. Trong phần cài đặt Chrome của phần Quyền riêng tư và bảo mật, người dùng có thể kiểm soát việc hiển thị lời nhắc đăng nhập của bên thứ ba trên toàn cầu hoặc cho từng trang web.

Thời gian chờ luỹ thừa

Nếu người dùng đóng lời nhắc Một lần chạm theo cách thủ công, thì lời nhắc Một lần chạm sẽ bị xoá. Người dùng đóng tính năng Một lần chạm khi họ nhấn vào Đóng ở góc trên cùng bên phải lời nhắc, sau đó, chế độ Một lần chạm sẽ không hiển thị trên cùng trình duyệt hoặc trang web gần đây nhất mà họ truy cập trong một khoảng thời gian.

Các khoảng thời gian luỹ thừa sau đây được dùng cho thời gian chờ khi FedCM không được bật:

Thời gian liên tiếp đã đóng Khoảng thời gian tắt tính năng Một lần chạm
1 2 giờ
2 Một ngày
3 Một tuần
4+ 4 tuần

Trạng thái thời gian chờ sẽ đặt lại sau khi đăng nhập thành công bằng một lần chạm hoặc nút Đăng nhập bằng Google.

Khi FedCM được bật, các nhà cung cấp trình duyệt có thể xác định khoảng thời gian chờ khác nhau.

Tự động đóng trên trình duyệt cho thiết bị di động

Trên trình duyệt dành cho thiết bị di động và khi chưa bật FedCM, Google One Tap sẽ tự động đóng sau một khoảng thời gian ngắn trừ phi người dùng tương tác trực tiếp với giao diện người dùng Một lần chạm.

Ngưỡng tự động đóng là 90 giây. Thông tin này có thể thay đổi.

Hiện hộp thoại để ngăn các lượt nhấp không chủ ý

Tính năng Một lần chạm hiện có các biện pháp bảo mật khác nhau để thực thi tính toàn vẹn của hộp thoại, nhưng một số trình duyệt không hỗ trợ các tính năng này. Các trình duyệt không được hỗ trợ bao gồm các trình duyệt không dựa trên Chromium hoặc các trình duyệt trước phiên bản 75. Trong những trường hợp này, hoặc nếu hộp thoại có nội dung khác, thì một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu người dùng đồng ý tạo tài khoản.

**Hình 3.** Hộp thoại đăng nhập

Trải nghiệm người dùng được nâng cấp trên trình duyệt ITP

Do tính năng Ngăn chặn theo dõi thông minh (ITP), trải nghiệm người dùng bằng một lần chạm thông thường không hoạt động trong Chrome trên iOS, Safari hoặc Firefox. Các trình duyệt này sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng khác. Bạn có thể tắt trải nghiệm người dùng này trên các trình duyệt ITP bằng cách đặt thuộc tính data-itp_support.

Trải nghiệm người dùng Một lần chạm đã nâng cấp trên các trình duyệt ITP bắt đầu bằng trang chào mừng như minh hoạ dưới đây. Sau khi người dùng chọn Tiếp tục, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra. Trải nghiệm người dùng trong cửa sổ bật lên rất giống với tính năng Một lần chạm thông thường.

**Hình 4.** Trang chào mừng

Khi không có phiên hoạt động nào trên Google, sau khi người dùng nhấp vào nút "Tiếp tục", trước tiên, người dùng phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Hãy xem bài viết Hỗ trợ bằng một lần chạm trên trình duyệt ITP để biết thêm thông tin.

Hành trình chính của người dùng

Hành trình của người dùng sẽ khác nhau tuỳ theo trạng thái sau đây.

 • Trạng thái phiên trên các trang web của Google. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phiên khác nhau trên Google khi hành trình của người dùng bắt đầu.

  • Phiên duy nhất: Có chính xác một phiên hoạt động trên các trang web của Google.
  • Nhiều phiên: Có nhiều phiên hoạt động trên các trang web Google.
 • Liệu Tài khoản Google đã chọn có phê duyệt trang web của bạn hay không khi hành trình của người dùng bắt đầu. Các thuật ngữ sau được dùng để cho biết các trạng thái phê duyệt khác nhau.

  • Người dùng mới: Tài khoản mà bạn chọn chưa phê duyệt trang web của bạn.
  • Người dùng cũ: Tài khoản mà bạn chọn đã phê duyệt trang web của bạn trước đây.

Hành trình của người dùng mới trong một phiên hoạt động

 1. Trang lấy sự đồng ý của người dùng mới.

  Trang đồng ý sử dụng Google One Tap

 2. Hộp thoại xác nhận thứ hai trong cửa sổ bật lên dành cho các trình duyệt không phải Chromium hoặc nếu tính năng Một lần chạm bị nội dung khác che mất.

  Trang lấy sự đồng ý trong cửa sổ bật lên dành cho các trình duyệt không phải Chromium.

 3. Sau khi người dùng xác nhận, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng cũ trong một phiên hoạt động

 1. Trang về người dùng cũ.

  Trang đồng ý sử dụng Google One Tap.

 2. Sau khi người dùng nhấp vào nút, một mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng mới sau nhiều phiên hoạt động

 1. Trang trình chọn tài khoản.

  Trang trình chọn tài khoản

 2. Trang lấy sự đồng ý trên Chrome 75 trở lên.

  Trang đồng ý sử dụng Google One Tap.

  Đối với các trình duyệt không phải Chromium hoặc nếu tính năng Một lần chạm bị che bởi nội dung khác, thì hộp thoại xác nhận này sẽ hiển thị trong cửa sổ bật lên:

  Trang lấy sự đồng ý trong cửa sổ bật lên dành cho các trình duyệt không phải Chromium.

 3. Sau khi người dùng đồng ý, một mã thông báo sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng cũ trong nhiều phiên hoạt động

 1. Trang trình chọn tài khoản.

  Trang trình chọn tài khoản

 2. Sau khi người dùng chọn tài khoản trả lại, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.